LUP

Introduktion

Introduktion til Lokal Undervisningsplan (LUP)
Introduktion til Lokal Undervisningsplan (LUP)

LUP beskriver strukturen og tilrettelæggelsen af uddannelserne samt de pædagogiske og didaktiske principper, der er gældende for undervisningen.

LUP’en indeholder tre overordnede forhold, som er centrale for kvaliteten af undervisningen:

  1. Læringsmål for undervisningen: Beskrivelsen kan bestå af henvisninger til fagmål, kompetencemål eller læringsmål.

  2. Indholdet i undervisningen: Herunder det planlagte faglige indhold, og hvordan undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og praksisrelateret.

  3. Evaluering og bedømmelse: Rammer for den løbende evaluering samt bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse af fagene.

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Struktur for LUP
På TEC er LUP opdelt i en overordnet LUP for hver uddannelse benævnt Web-LUP, samt en detaljeret LUP benævnt ITSL-LUP.

  • Web-LUP: 
    Beskriver hele uddannelsen i overordnede termer.

  • ITSL-LUP: 
    Peger direkte ind i maskinrummet på TEC's læringsplatform, hvor man kan orientere sig i de enkelte konkrete undervisningsforløb.

Vælg LUP for specifik uddannelse

Her finder du både overordnede (Web-LUP) og detaljerede (ITSL-LUP) for hver uddannelse på TEC.  Uddannelserne er sorteret alfabetisk, efter deres navn.
A (Automatik og proces - EUD og EUX)

Automatik og proces

Automatik og proces - EUX

B (Bygningsmaler)

Bygningsmaler

C (Chauffør)

Chauffør

D (Data og kommunikation - EUD og EUX)

Data og kommunikation

Data og kommunikation - EUX

E (Elektriker - EUD og EUX)

Elektriker

Elektriker - EUX

F (Finmekaniker, Flytekniker)

Finmekaniker

Flytekniker

Grundforløb 1 - EUD og EUX

Grundforløb 1

Grundforløb 1 - EUX

K (Karrosseritekniker, Køletekniker)

Karrosseritekniker

Køletekniker

M (Mekaniker-Cykel, Mekaniker-Lastvogn, Mekaniker-Personvogn EUD og EUX)

Mekaniker-Cykel

Mekaniker-Lastvogn

Mekaniker-Personvogn

Mekaniker-Personvogn - EUX

O (Ortopædist)

Ortopædist

S (Serviceassistent, Smed EUD og EUX)

Serviceassistent

Smed

Smed - EUX

V (VVS og energi - EUD og EUX)

VVS og energi

VVS og energi - EUX