Cykelmekaniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Cykelmekaniker.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Det faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne i TEC’s læringsplatform Itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på siden).

Både på grundforløbet og hovedforløbet veksler undervisningen mellem teori og praksis. Grundforløbet er fælles for både Cykel- og Motorcykelmekanikeruddannelserne, mens hovedforløbet er opdelt i henholdsvis Cykelmekaniker og Motorcykelmekaniker. Teoriundervisningen sker gennem forskellige metoder som fx videoproduktion, gruppearbejde, PowerPoints og tavlegennemgange. Der er også supplerende teoriopgaver, som støtter de praktiske opgaver, du skal løse i værkstedet.

I værkstedet omsætter du teori til praksis. Vi skifter dagligt mellem teori og værksted – f.eks. et par lektioners teori om morgenen, og så resten af dagen i værkstedet. På grundforløbet forsøger vi at flytte så meget teori som muligt ud i værkstedet.

Differentiering

På grundforløbet tager vi udgangspunkt i dine personlige behov og kompetencer. Vi differentierer undervisningen, så den passer til din læringsstil. Det betyder, at du får opgaver med forskellige sværhedsgrader og forskellige måder at aflevere på, som fx praktisk udførelse eller video.

På hovedforløbene tilpasses undervisningen dine kompetencer, især når vi arbejder i værkstedet. Det sker blandt andet gennem individuel vejledning. Du kan vælge opgaver, der passer bedst til dig – røde, gule eller grønne praktikopgaver. De er tilrettelagt efter, hvor selvstændigt du kan arbejde, og hvor meget hjælp du har brug for fra læreren. På den måde bliver undervisningen niveaudelt og tilpasset dit behov for hjælp til enten teoretisk eller praktisk arbejde.

Gruppearbejde og samarbejde om opgaver fylder meget på uddannelsen. Det er vigtigt at kunne samarbejde med andre på arbejdspladsen, og derfor er det en del af fagets mål. Du kan se målene for præstationsstandarderne i Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker.

Helhedsorientering og tværfaglighed

På både grund- og hovedforløbet undervises der i mange forskellige fagområder. Vi arbejder tværfagligt, hvor det giver mening. På grundforløbet undervises der fx tværfagligt i engelsk og matematik. Du vil bruge værkstedslitteratur på engelsk og anvende matematik i beregninger som ohms lov og egerlængde på cykelhjul.

På hovedforløbets første skoleperiode undervises der i fag som stel og hjul, bremser, affjedring samt erhvervsforståelse og kundebetjening. Nogle fag har næsten enslydende målpinde, så du skal mestre stort set de samme kompetencer. Hvor det er muligt, kører vi disse fag sammen.

Praksisrelateret

Undervisningen i praktiske opgaver foregår i værksteder, der ligner et helt almindeligt cykel- eller motorcykelværksted. Opgaverne er designet, så de minder om de daglige opgaver, du vil møde på et rigtigt værksted.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb fokuserer vi i den løbende feedback på, hvordan du forholder dig til den aktuelle opgave eller emne. Vi giver feedback og vurderer, hvordan du udviser engagement, ansvarlighed og selvstændighed, samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.

Evalueringen sker som følger:

 • Feed up - Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 • Feed Back - Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.

 • Feed Forward - Hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.
Mål for undervisningen

Målene for undervisningen er baseret på de officielle målpinde for hvert fag. Disse målpinde er integreret i undervisningsplanerne for hvert emne. Under bedømmelsen for hvert fag kan du se, hvilke målpinde der er i fokus.

Dette gælder både grund- og hovedforløb. Du kan finde vægtningen af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i Itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden.

Bedømmelse

På grund- og hovedforløb vil du løbende få evalueringer af dit arbejde, med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag. På TEC bruger vi 7-trinsskalaen til at give karakterer.

På grundforløbet gives karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som cykel- og motorcykelmekaniker, engelsk og matematik. I fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes du med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der også bedømmes med bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

På hovedforløbet bedømmes du ud fra dine præstationer i forhold til fagets målpinde, sammenholdt med bedømmelseskriterierne for fagene. Under hvert fag kan du se, hvad du konkret bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig. Du kan finde en beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der skal til for at opnå karakteren 02 og 12 i de underliggende bedømmelsesafsnit for hvert fag. Der står også, hvilke målpinde og kompetencer der bliver lagt vægt på i bedømmelsen, og hvilke der fylder mindre.

Bedømmelser finder du under de enkelte fag på læringsplatformen Itslearning under den detaljerede LUP for det pågældende forløb.

Skoleperioden afsluttes på hovedforløbet med:

 1. Evalueringssamtale – Her taler vi om, hvordan du har klaret dig både personligt og fagligt. Vi bruger også feedback og feed forward, samt feed up i forhold til, hvad næste forløb indeholder, så du kan arbejde med det på værkstedet.
 2. Prøve – Der gives en afsluttende karakter. Under emnet prøve kan du læse om, hvilke bedømmelseskriterier karakteren gives ud fra.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE