Lufthavnsuddannelsen

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Lufthavnsuddannelsen

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Gennem uddannelsen vil du fagligt opleve en progression, der spænder fra begynder- til avanceret niveau. Vi sikrer dermed, at alle lærlinge har mulighed for at følge med og opnå den ønskede udvikling.

Undervisningen skifter mellem teori og praksis, så læringen får mulighed for at rodfæste sig. Undervisningen tager udgangspunkt i Kolbs læringscirkel, hvor refleksion er en essentiel del af læringsprocessen.

I løbet af uddannelsen vil du blandt andet blive undervist i:

 • Lufthavnssikkerhed og logistik

 • Innovation og forandringsprocesser

 • Sundhed/ergonomi og arbejdsmiljø

 • Samfundsfag

Derudover vil du på dit valgte speciale gå i dybden med mere specialiserede emner. Du kan læse nærmere om de enkelte undervisningsforløb på vores læringsplatform itslearning - se links nederst ved den detaljerede LUP.

Differentiering

Grundforløbet
På grundforløbet differentieres undervisningen ud fra rød, gul og grøn-konceptet, hvor fokus ligger på opgaveløsningen. Dette sikrer, at opgaverne er tilpasset forskellige niveauer, så alle kan følge med og blive udfordret passende.


Hovedforløbet
På hovedforløbet differentieres undervisningen med fokus på din faglige dannelse. Differentieringen vil her være mere formativ og foregå gennem individuelle samtaler, der tager udgangspunkt i dine kompetencer og læringsbehov.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Selvom fagene på uddannelsen er opdelt, er de struktureret på en måde, der sikrer en progression, hvor de enkelte fag bygger oven på hinanden. Uddannelsens første del fokuserer på den generelle lufthavnsoperatør, mens anden del er specialiseret efter dit valgte speciale.

Dette giver en sammenhængende og helhedsorienteret læringsoplevelse, hvor tværfaglighed sikrer, at du får en bred og dybdegående forståelse af de relevante områder.

Praksisrelateret

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på Grundforløb 2 og Hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.

Feedback og evaluering

På både hoved- og grundforløbet vil differentieringen være rettet mod din faglige dannelse og tage form af samtaler. Disse samtaler vil også indeholde feedbackens tre elementer (Feedup, Feedback og Feedforward), så du er godt forberedt til det videre forløb af uddannelsen.

Fremfor en decideret bedømmelse, vil feedbacken mere tage form af en ligeværdig dialog.

Mål for undervisningen

Målet for undervisningen er, at du opnår en generel forståelse for og kompetence til at kunne operere i en afgrænset del af lufthavnen.

Mål for de enkelte fag er beskrevet på fagsiderne i vores læringsplatform itslearning.

Bedømmelse
 • Grundforløbet:
  Du afslutter med en grundforløbsprøve. Derudover vil der undervejs i forløbet være fag, der bedømmes efter bestået/ikke bestået.

 • Hovedforløbet:
  Du afslutter med en svendeprøve. Der vil også her være fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået.

 • Løbende bedømmelse:
  Undervejs i uddannelsesforløbet vil du afslutte fag med standpunktskarakterer. Udgangspunktet for karakteren vil være din evne til at kunne løse opgaver korrekt på det rigtige taksonomiske niveau (Grundlæggende/Rutineret/Avanceret).

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)
Hovedforløb

Specialer
Specialerne varetages alle af lufthavnen. Du kan se specialerne her. Faget Lufthavnssikkerhed og Logistik varetages ligeledes af lufthavnen.

Valgfrie Specialefag
TEC udbyder valgfrie specialefag på tværs af transportuddannelserne og tilbyder dermed et skræddersyet forløb for den enkelte elev. Valgfagene vælges i dialog med skole og virksomhed. De fag for Lufthavn, som TEC udbyder, ses ovenfor. 

Herudover kan vælges blandt fagmuligheder fra de to andre transportuddannelser:

 • Lager (MANGLER LINK)
 • Chauffør (MANGLER LINK)

For Meritelever:

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE