Låsesmed

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for uddannelsen som Låsesmed

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

I undervisningen på Grundforløb 2 arbejder du med finmekaniske og låsesmede opgaver og projekter. Dette inkluderer praktiske elevprojekter og træning i at arbejde med en fræser og en drejebænk, samt grundlæggende CNC- og el-forståelse.


Du vil stifte bekendtskab med:

 • Anvendelse af forskellige typer værktøjer
 • Betjening af udstyr og maskiner i værkstedet
 • Praksisrelateret teoristof som valg af materialer, beregning af skæredata (fx omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse CAD, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol
 • Arbejde med bæredygtighed i forhold til mindskning af materialespild og sortering af spildmaterialer med henblik på genanvendelse

Grundforløbet omfatter også følgende grundfag:

 • Dansk niveau E
 • Engelsk niveau E
 • Matematik på niveau E
 • Fysik på niveau F


Derudover indeholder grundforløbet følgende certifikatfag:

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • §17

Hovedforløb 1-3
På hovedforløbet kommer du til at arbejde både med det traditionelle håndværk, såsom montage af låse i træ, samt den mest moderne teknik indenfor sikring, videoovervågning og adgangskontrol.

Du vil arbejde både teoretisk og praktisk med dit fag – ligesom du på dine skoleophold vil arbejde både alene og i grupper. Nogle gange får du en opgave, der træner det, du har lært, og andre gange skal du arbejde med et større selvstændigt projekt.


Hovedforløb 4
På det fjerde hovedforløb skal du anvende alt det, du har lært gennem din uddannelse, til svendeprøven. Svendeprøven er både teoretisk og praktisk.

 

Differentiering

Grundforløb 2
I undervisningen på Grundforløb 2 tages der altid udgangspunkt i dig og dine behov. Du vil øve dig i at arbejde med forskellige typer håndværktøj, på forskellige maskiner og med forskellige typer materialer.

Dit faglige ståsted og dine ambitioner er med til at afgøre, hvilke projekter du arbejder med.

Hovedforløb 1-3
På Hovedforløb 1-3 vil du opleve differentiering i undervisningen på forskellige måder:

 • I form af opgaver, både inden for og uden for pensum, med stigende sværhedsgrad.
 • Praktiske og teoretiske projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner op for en høj grad af differentiering.

 Dit faglige niveau er med til at definere projektets løsning.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Projekter og opgaver er primært helhedsorienterede, især når der arbejdes med bæredygtighed i låsesmedefaget.

Du vil arbejde tværfagligt, når det giver mening i undervisningen.

Praksisrelateret

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på Grundforløb 2 og Hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis.

Feedback og evaluering

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.


Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål:

 • Hvad er målene? (feed-up)
 • Hvor står du i forhold til målene? (feed-back)
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? (feed-forward)

På Hovedforløb 1-4 gennemføres der en evaluering af undervisningen. Du besvarer et digitalt spørgeskema, og når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres.

Målene med evalueringen er:

 • Øge din trivsel
 • Fremme dialogen mellem dig og din faglærer om indhold og form på undervisningen
 • Sikre brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring
Mål for undervisningen

Grundforløb 2
Målene for undervisningen på finmekaniker- og låsesmedeværkstedet er, at du kan mestre diverse maskiner såsom fræsning, drejning og boring med søjlemaskine samt anvendelse af forskellige måleværktøjer. Du kommer også til at arbejde med grundlæggende elforståelse for låsesmede og finmekanisk arbejde.

Teoriundervisning gennemføres ofte på værkstedet, hvor du kommer til at arbejde med eksempelvis valg af materialer, beregning af skæredata (fx omdrejninger og tilspænding), tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.

Låsesmedespecialets Hovedforløb 1
Hovedforløb 1 er det første skoleophold i hovedforløbet og har fokus på grundlæggende el, montage af mekaniske dørlukkere og låseenheder samt projektskrivning.

Låsesmedespecialets Hovedforløb 2
Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og har fokus på Elektronisk Adgangskontrol (ADK), elektrisk montage af dørautomatik, porttelefonanlæg og relæer samt montage i døre i forskellige typer materialer, eksempelvis aluminium, plastik og stål.

Låsesmedespecialets Hovedforløb 3
Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og har fokus på automatisk indbrudsalarm (AIA), sikkerhedsprojektering i to store projekter og en mini-svendeprøve.

Låsesmedespecialets Hovedforløb 4
Hovedforløb 4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet og centrerer sig omkring svendeprøven. Svendeprøven består af en teoretisk prøve, en systemprøve og 11 praktiske opgaver, der alle skal gennemføres. Der skal arbejdes med dokumentation, logbog, tilbudsgivning samt diagramtegning som en del af de 11 praktiske opgaver. Svendeprøven afsluttes med en dialog med eksaminator og skuemestrene, hvor eleven har mulighed for at komme med et indledende oplæg.

Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de enkelte skoleopholds opgaver og projekter er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på læringsplatformen.

Grundforløb
På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.

Hovedforløb
På hovedforløbene bliver du bedømt i de fag, der ligger på det enkelte hovedforløb. Eleverne bliver informeret om fag, opgaver og projekter ved opstart på hovedforløbet.

Svendeprøve
Til svendeprøven bedømmes du på dine opgaveløsninger, som bedømmes af to skuemestre samt de lærer(e), du har haft på svendeprøven.
For mere information, henvises der til TEC’s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE