Sam­arbejder

Et grafisk element sat ovenpå hero billedet

TECs interesse i at uddanne fagligt stolte og dygtige mennesker spænder bredt, og vores uddannelser har stor betydning for det omgivende samfund, som vi i høj grad samarbejder med.

Kvaliteten af vores undervisning og de muligheder, vi giver vores elever, sker i høj grad i samarbejde med det omgivende samfund. Vi udvikler vores ydelser i samarbejde med en række aktører, så de passer til deres behov. Dette sikrer, at vores uddannelser er relevante og af høj kvalitet, og at vores elever er godt rustet til fremtidens arbejdsmarked. Sammen med vores partnere arbejder vi for at skabe de bedste rammer for læring og udvikling.

Virksomhederne

Virksomhederne aftager vores nyuddannede elever og er allerede gennem praktikophold en integreret del af uddannelsesforløbet. Vi lægger et stort arbejde i at rådgive og hjælpe virksomhederne med at finde de rigtige elever og lærlinge.

Med over 300 kurser er TEC også en stor leverandør af kurser og efteruddannelse til virksomhedernes erfarne medarbejdere. Vi udvikler konstant vores udbud i forhold til de behov, der opstår, og skræddersyr gerne kurser til den enkelte virksomhed. Dette sikrer, at både nye og erfarne medarbejdere altid er opdaterede med den nyeste viden og de nødvendige kompetencer.

For virksomheder

Jobcentre

På TEC har vi mange forskellige tilbud til ledige. Vi tilbyder vejledning, afklaring, brobygning, kurser og uddannelse – det er bare et spørgsmål om, hvad du som jobcenter anbefaler til den ledige. Vores mål er at hjælpe ledige med at finde den rette vej tilbage til arbejdsmarkedet ved at tilbyde målrettede og relevante forløb, der styrker deres kompetencer og øger deres jobmuligheder.

Jobcentre

Grundskoler

Vi arbejder sammen med grundskolerne for at sikre, at eleverne er godt klædt på med viden og erfaringer om erhvervsrettede uddannelser, så de kan træffe velinformerede uddannelsesvalg. Gennem samarbejde og forskellige initiativer giver vi grundskoleeleverne indsigt i erhvervsuddannelserne og de mange muligheder, de tilbyder. Dette hjælper eleverne med at finde den rette vej og forbereder dem på deres fremtidige uddannelses- og karrierevalg.

Grundskolen

Internationale muligheder for elever

TEC samarbejder internationalt om en række projekter med fokus på både mobility (udveksling) og udvikling. Udveksling af elever og ansatte handler om at understøtte udvikling af globale kompetencer. I udviklingsprojekterne er der fokus på at skabe undervisningsforløb, praksis og kurser for undervisere med en international dimension. Gennem disse initiativer styrker vi både elevernes og undervisernes kompetencer og fremmer internationalt samarbejde og vidensdeling.

Internationalt samarbejde om undervisnings­koncepter

TEC er en del af Danish Consortium for Academic Craftmanship. Konsortiet består af fem skoler og universiteter, der sammen har en vision om at udbrede danske undervisningsmetoder og tilgang til faglighed til andre dele af verdenen.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE