Lageruddannelsen og Lager- og Terminaldisponent

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Lageruddannelsen og Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen.

LUP’en er delt op i to dele:

   Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på side.

•    Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusiv konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Det planlagte faglige indhold for Lageruddannelsen og Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen bliver præsenteret i en overskuelig form, hvor du får indblik i de nødvendige kompetencer og færdigheder. Dette omfatter både teoretisk viden og praktiske færdigheder, som er essentielle for din fremtidige karriere. For at se de detaljerede beskrivelser af Grundforløb 2 og hovedforløbene, kan du besøge vores læringsplatform itslearning.
Planlagt fagligt indhold

Lageruddannelsen

I et globaliseret digitalt samfund, hvor bestilling af varer fra hele verden typisk foregår med et klik, er det vigtigt at have kompetente medarbejdere, der kan holde styr på varer og logistik. På lager- og logistikuddannelsen lærer du at håndtere varer fra det enkelte produkt til hele paller. Du lærer hele ordreflowet og papirgangen fra kundens bestilling til varens levering. For at holde omkostningerne nede, lærer du også om de økonomiske aspekter ved lagerdrift og fragt.

Når du arbejder på et lager, håndterer du mange tons varer. Derfor er det vigtigt at tænke på, hvordan du belaster din krop. Fag som førstehjælp, ergonomi og sundhed vil derfor være en del af din uddannelse.
Hvis du har ambitioner om en lederrolle på et lager, kan du bygge videre på lager- og logistikuddannelsen med en disponentuddannelse.

Denne tager ca. et år ekstra og forbereder dig til at tage større ledelsesmæssigt ansvar. Uddannelsen sikrer en faglig progression fra begynder til avanceret niveau, så du og alle andre elever har mulighed for at følge med og opnå den ønskede udvikling. Undervisningen veksler mellem teori og praksis for at styrke din læring. Vi anvender Kolbs læringscirkel, hvor refleksion er en essentiel del af processen.

Du kan læse mere om de enkelte undervisningsforløb på vores læringsplatform itslearning. Se forløbene nederst på hjemmesiden under den detaljerede LUP.

Samarbejde

Som en del af din faglige udvikling er det vigtigt, at du kan arbejde sammen med andre elever. I takt med undervisningens progression vil der være øget fokus på, at du bliver mere løsningsorienteret.

Du starter med at genkende og gengive informationer, og gradvist vil du lære at planlægge, begrunde og koordinere. Denne udvikling sikrer også en progression i dine samarbejdsevner.

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

I en verden, hvor varer bevæger sig hurtigere fra producent til forbruger, og hvor logistik er vigtigere end nogensinde, er der behov for mellemledere, der kan motivere og lede arbejdet på lagrene. På disponentuddannelsen bygger du videre på din lager- og logistikuddannelse samt din praktiske erfaring fra lagerarbejdet. I modsætning til lageruddannelsen, er der her stor vægt på ledelse og motivation.


Du vil også lære om emner som ressourceplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring og brancherettet fremmedsprog. Uddannelsen er teoretisk funderet og primært projektorienteret, hvor du både arbejder individuelt og i grupper.


For at opnå det faglige niveau vil din lærer fungere som konsulent og sikre, at du får den nødvendige vejledning og coaching til at gennemføre dine projekter.

Samarbejde

Som en del af din faglige udvikling er det vigtigt, at du kan arbejde sammen med andre elever. I takt med undervisningens progression vil der være øget fokus på, at du bliver mere løsningsorienteret.

Du starter med at genkende og gengive informationer, og gradvist vil du lære at planlægge, begrunde og koordinere. Denne udvikling sikrer også en progression i dine samarbejdsevner.

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

I en verden, hvor varer bevæger sig hurtigere fra producent til forbruger, og hvor logistik er vigtigere end nogensinde, er der behov for mellemledere, der kan motivere og lede arbejdet på lagrene. På disponentuddannelsen bygger du videre på din lager- og logistikuddannelse samt din praktiske erfaring fra lagerarbejdet. I modsætning til lageruddannelsen, er der her stor vægt på ledelse og motivation.

Du vil også lære om emner som ressourceplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring og brancherettet fremmedsprog. Uddannelsen er teoretisk funderet og primært projektorienteret, hvor du både arbejder individuelt og i grupper.

For at opnå det faglige niveau vil din lærer fungere som konsulent og sikre, at du får den nødvendige vejledning og coaching til at gennemføre dine projekter.

Differentiering

Lageruddannelsen
På grundforløbet anvender vi rød, gul, grøn-konceptet for differentiering, hvor fokus ligger på opgaveløsningen. Dette koncept sikrer, at opgaverne er tilpasset dit niveau og hjælper dig med at bygge videre på dine kompetencer.
På hovedforløbet skifter vi fokus til din faglige dannelse, og differentieringen bliver mere formativ.

Det betyder, at du vil opleve en mere samtalebaseret tilgang, hvor dialog med læreren spiller en central rolle.
På lageruddannelsen hos TEC er vi i gang med en større digitaliseringsproces. Dette gør det muligt at tilbyde fagene med fokus på forskellige læringsstile, så læringen foregår i et multimodalt miljø. For eksempel lærer nogle elever bedst ved at lytte, derfor bestræber vi os på, at alle tekster er indtalt som supplement til den skrevne tekst.


Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen
Undervisningen vil grundlæggende tage udgangspunkt i dialogmodellen. Dette har et dannelsesmæssigt perspektiv, da du vidensmæssigt bliver anset som ligeværdig med læreren. Fokus er at skabe et læringsrum, hvor deltagerne føler sig trygge og tør tage de udfordringer, de møder.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Lageruddannelsen
Til trods for, at fagene på uddannelsen er opdelt, er uddannelsen alligevel stilladseret således, at du oplever en progression, hvor de enkelte fag bygger oven på hinanden.  

Hvor uddannelsens første del tager udgangspunkt i selve lagerarbejdet, tager uddannelsens anden del udgangspunkt i den administrative del af det at arbejde på et lager. 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen
Disponentuddannelsen bygger videre på lager- og logistikuddannelsen. Du vil derfor, efter endt uddannelse, opnå en større helhedsforståelse af hele lagergerningen, hvor du også kan anskue lagerarbejdet med et øget ledelsesperspektiv.

Som kommende mellemleder er det vigtigt dels at kunne netværke samt tage hensyn til andre brancher. Dele af fagene vil derfor være samlæst med transportdisponentuddannelsen, hvor I kommer til at lave projekter i fællesskab.

Praksisrelateret

Lageruddannelsen
Undervisningen foregår i realistiske miljøer, der i videst mulige omfang forsøger at visualisere et reelt lagermiljø. Du vil derfor kunne se en klar kobling mellem skole og læreplads, hvilket hjælper dig med at anvende dine færdigheder i praksis.

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen
Undervisningen er primært case-baseret og tager udgangspunkt i netop din virksomhed. Du vil lave opgaver, hvor din virksomhed er omdrejningspunktet, hvilket gør læringen meget relevant og anvendelig. Derudover arrangerer vi også virksomhedsbesøg, hvor vi besøger nogle af jeres virksomheder for at se teorien i praksis.

Feedback og evaluering

Lageruddannelsen
På både hoved- og grundforløbet vil differentieringen fokusere på din faglige dannelse og tage form af samtale. Disse samtaler vil også inkludere feedbackens tre elementer (Feedup, Feedback, og Feedforward), så du er godt forberedt til det videre forløb af uddannelsen. I stedet for en traditionel bedømmelse vil feedbacken tage form af en ligeværdig dialog, der støtter din udvikling.

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen
Under hele uddannelsen vil dine undervisere give dig løbende feedback. Desuden vil dine lærere tilbyde individuel coaching undervejs, så du får en omfattende gennemgang af dine projekter.

Mål for undervisningen

Lageruddannelsen
Målet for undervisningen er, at du opnår en generel forståelse og kompetence til at kunne operere i alle dele af et lager. Målene for de enkelte fag er beskrevet på fagsiderne i itslearning. Se mere nederst på siden under den detaljerede LUP.

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen
Målet for undervisningen er at give dig kompetencer til at styre arbejdsopgaver på lagre og terminaler. Det indebærer også at motivere dine medarbejdere. Derudover vil du få viden om lovgivning og regler for arbejdsmarkedet samt kompetencer til at benytte nødvendige styringsredskaber, herunder IT.

Bedømmelse

Lageruddannelsen

 • Grundforløbet:
  Du afslutter med en grundforløbsprøve. Derudover vil der undervejs i forløbet være fag, der bedømmes efter bestået/ikke bestået.

 • Hovedforløbet: 
  Du afslutter med en svendeprøve. Her vil der også være fag, der bedømmes med bestået/ikke bestået.

 • Løbende bedømmelse:
  Under uddannelsesforløbet vil du modtage standpunktskarakterer. Karaktererne baseres på din evne til at løse opgaver korrekt på det rigtige taksonomiske niveau (Grundlæggende/Rutineret/Avanceret).

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

 • Afslutning:
  Uddannelsen afsluttes med en skriftlig projektopgave, som skal forsvares mundtligt med ekstern censur. Du opnår en karakter efter 7-trins-skalaen.

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)
Hovedforløb

Lager Hovedforløb 1

Lager Hovedforløb 2

Lager Hovedforløb 3

Innovationscamp

Logistikspeciale

 • Hovedforløb - Lager Logistik, organisation og økonomistyring Masterfag

  TEC udbyder valgfrie specialefag på tværs af transportuddannelserne og tilbyder dermed et skræddersyet forløb for den enkelte elev. Valgfagene vælges i dialog med skole og virksomhed.

  Der kan vælges blandt fagmuligheder fra de to andre transportuddannelser:
 • Lufthavn (LINK TIL LUFTHAVNS UDDANNELSEN)
 • Chauffør (LINK TIL CHAUFFØR UDDANNELSEN)

Speciale Lager og Transport

Svendeprøve for Lager & Logistik samt Transport

Meritfag

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE