Flytekniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Flytekniker.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform Itslearning, hvor der i den detaljerede LUP er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i de fastsatte læringsmål. Formålet er at sikre læringsudbytte i forhold til læringsmålene, som til sidst afprøves i en summativ test. Der skal være en rød tråd mellem undervisningens mål, selve undervisningen og den afsluttende bedømmelse.

Undervisningen fordeler sig mellem teori og praktik. Den teoretiske del gennemføres primært i skoleundervisningen, som varierer mellem teoretiske oplæg, elevcentrerede opgaver, cases, gruppearbejder og andre aktiviteter, der understøtter læringen. Omdrejningspunktet for den teoretiske undervisning er, ud over de relevante læringsmål, ofte en træningsmanual, der indeholder den primære del af pensum for det givne submodul. Hertil kan der være supplerende cases, opgaver og questionnaires, der helt eller delvis udgør den obligatoriske del af pensum.

Den praktiske del af undervisningen foregår primært i part 145-virksomhederne med afsæt i din logbog. Der gennemføres dog også praktisk undervisning på skolen, som oftest tager udgangspunkt i konkrete opgaver og cases, du arbejder med på værkstedet. Den praktiske undervisning valideres med en assessment forud for hver skoleperiode i part 145-virksomheden.

Grundforløbet
Ifølge bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til flytekniker skal du opfylde følgende overgangskrav forud for optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet. De oplistes her i punktform:

Uddannelsesspecifikke elementer i "Grundforløb 2 Flytekniker – det uddannelsesspecifikke fag":

 • Matematik modul 1
 • Fysik modul 2
 • Elektricitet modul 3
 • Materialer og hardware modul 6
 • Vedligeholdelse modul 7
 • Aerodynamik modul 8
 • Menneskelige faktorer 9
 • Lovgivning modul 10
 • Flysystemer modul 11B

Bemærk: Modul 7, 9 og 10 afsluttes på første hovedforløb.

Grundfag på følgende niveauer:

 • Fysik C-niveau (bestået)
 • Matematik C-niveau (bestået)

Certifikater:

 • Førstehjælp på mellem niveau, svarende til Dansk Førstehjælps Råd, undervisningsplaner
 • Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer
 • Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut

Hovedforløb

 • Matematik modul 1
 • Fysik modul 2
 • Elektricitet modul 3
 • Elektronik modul 4
 • Digitalteknik modul 5
 • Materialer og hardware modul 6
 • Vedligeholdelse modul 7
 • Aerodynamik modul 8
 • Menneskelige faktorer 9
 • Lovgivning modul 10
 • Flysystemer modul 11A/B
 • Flysystemer modul 12
 • Flysystemer modul 13
 • Gasturbine modul 15
 • Stempelmotor modul 16
 • Propel modul 17
Differentiering

Underviserne tager systematisk udgangspunkt i dit personlige læringsniveau ved tilrettelæggelsen af undervisningens form og indhold, herunder også brug af IT-teknologi i undervisningen. Differentieringen kan også foregå ved organisatorisk holddannelse, som tager udgangspunkt i dit læringsniveau.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Planlægningen af undervisningen tager udgangspunkt i en meningsgivende og anvendelsesorienteret helhed, som er intentionen bag modulstrukturen. Dette gøres bl.a. med udgangspunkt i cases hentet fra praktiksteder eller omverdenen i øvrigt.

Dette kræver tværfaglig undervisning, som tilgodeser flere fag og tager udgangspunkt i innovative læreprocesser, uden at gå på kompromis med den fastlagte modulstruktur.

Praksisrelateret

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Praksisrelatering på flyteknikeruddannelsen bygger i høj grad på anskuelighedsundervisning på skolen. Praktikundervisningen bygger i høj grad på dit arbejde med logbog i virksomheden.

Feedback og evaluering

Underviserne anvender forskellige feedbackmetoder for at sikre din læring i forhold til læringsmålene. Der skal være en løbende formativ evaluering og feedback mellem læreren og dig med henblik på din stadige læringsprogression.

Lærerne skal også understøtte, at du opnår kompetencer, der gør dig i stand til at give dine medstuderende formativ feedback.

Mål for undervisningen

Uddannelsens mål er fastsat i reglerne om erhvervsuddannelser samt forordningens Part-66. TEC Aviation har udarbejdet læringsmål for undervisningen, baseret på de konkrete delemner for hvert enkelt submodul i Part-66, og i henhold til Part-66 Appendix 1, Basic Knowledge Requirements. Læringsmålene er placeret i relevante planer i de enkelte forløb på læringsplatformen Itslearning.

Læringsdybden for de enkelte moduler følger retningslinjerne angivet i Part-66, Appendix 1, Basic Knowledge Requirements. 

Taksonomien er beskrevet på tre niveauer:

 • Level 1
 • Level 2
 • Level 3
Bedømmelse

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Bedømmelsen gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterierne, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en karakter, som kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.

Der gives karakter i alle fag efter hver skoleperiode, og du skal mindst opnå karakteren 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået.

Med få undtagelser gennemføres al bedømmelse som multiple choice tests med afsæt i forordningens Part-66. Bestå-kravet vil altid være mindst 75% korrekt besvarelse.

Bedømmelse på grundforløbet:
På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Du bedømmes også i grundforløbsprøven samt en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.

Bedømmelse på hovedforløbet:
I hovedforløbet bedømmes du både i forhold til de enkelte fag og med en afsluttende bedømmelse efter hvert skoleforløb samt en afsluttende bedømmelse ved svendeprøven.

Se også TEC's eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse. For mere information, se vores læringsplatform via linket nederst på siden.

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)
Grundforløb & Hovedforløb

TEC-LUP-Flytekniker (PDF)

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE