Automatik og Proces

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Automatik og Proces.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Nederst på denne side finder du links til vores læringsplatform, hvor der er detaljerede beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen. Bæredygtighed er et integreret element i uddannelsens teoretiske og praktiske automatiktekniske emner.

På både grundforløbet og hovedforløbet skifter undervisningen mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, power points og tavlegennemgange.

Supplerende teoriopgaver understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet. I værkstedet omsætter du den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted.

Differentiering

Undervisningen tager udgangspunkt i dine kompetencer, når der arbejdes i værkstedet, og det sker blandt andet gennem individuel vejledning. Den tilpasses efter, hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for hjælp.

Undervisningen vil være niveaudelt og tilpasses dit behov for hjælp til enten det teoretiske eller det praktiske arbejde i værkstedet.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Alle hovedforløbene er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder.

Praksisrelateret

Al teoriundervisning sigter mod anvendelse i praksis. På både grundforløb 2 og hovedforløb 1-4 veksler undervisningen mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Der er altid praktiske opgaver forbundet med teoriundervisningen, og teori indgår altid i de praktiske opgaver eller projekter. Du skal kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder praktisk.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb fokuserer vi i den løbende feedback på, hvordan du forholder dig til den aktuelle opgave eller emne. Vi giver feedback og vurderer, hvordan du udviser engagement, ansvarlighed og selvstændighed, samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.

Evalueringen sker som følger:

 • Feed up - Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.

 • Feed Back - Hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.

 • Feed Forward - Hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.
Mål for undervisningen

Målene for undervisningen er beskrevet med udgangspunkt i de officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne.Under bedømmelsen for hvert fag kan du se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på.

Dette gælder både for grund- og hovedforløb. Du kan se vægtningen af målpindene for de enkelte fag på skoleforløbene i vores læringsplatform Itslearning under de specifikke LUP’er nederst på hjemmesiden.

Bedømmelse

På grundforløbet gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som:

 • Fysik
 • Matematik

I fagene:

 • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring
 • Førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding

Dette bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der også bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).
På hovedforløbet bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, som sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. Under hvert fag kan du se, hvad du konkret bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig.

Du kan finde en forklarende beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der skal til for at opnå karaktererne 02, 7 og 12 i de underliggende bedømmelsesafsnit for hvert fag.

Her står også, hvilke målpinde og kompetencer der lægges særlig vægt på i bedømmelsen, og hvilke der fylder mindre. Bedømmelser finder du under de enkelte fag på læringsplatformen Itslearning under den specifikke LUP for det pågældende forløb.

Svendeprøveprojektet
Svendeprøveprojektet varer 10 arbejdsdage. Selve svendeprøven består af en fejlfindingsprøve og en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i svendeprøveprojektet.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE