Karrosseritekniker

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for karrosseriteknikeruddannelsen.

LUP’en er delt op i to dele:

 • En overordnet beskrivelse, som du kan åbne her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene, sammen med konkrete undervisningsaktiviteter på vores undervisningsplatform Itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under de forskellige planer og emner på TEC’s læringsplatform Itslearning. Her linker vi til de enkelte fag på skoleforløbene, som du også kan finde nederst på denne side.


På både grundforløbet og hovedforløbet vil din undervisning skifte mellem teori og praksis. Teorien bliver formidlet gennem forskellige undervisningsmetoder som fx:

 • Videoproduktioner om emnerne

 • Gruppearbejde og individuelle opgave

 • PowerPoint-præsentationer

 • Tavlegennemgang med tilhørende teoriopgaver, der støtter de praktiske opgaver, du udfører i værkstedet


I værkstedet omsætter du den lærte teori til praksis. Undervisningen skifter mellem teori og værksted, så du f.eks. kan få supplerende oplysninger i klassen og derefter tilbringe resten af dagen i værkstedet.
På grundforløbet flytter vi så meget teori som muligt ud i værkstedet, så du kan lære i praksis fra dag ét.

 

Differentiering

På grundforløbet tilpasser vi undervisningen til dine personlige behov og kompetencer, så du lærer bedst muligt. Det betyder, at du får opgaver med forskellige sværhedsgrader og afleveringsformer.

På hovedforløbene tager vi udgangspunkt i dine kompetencer, når du arbejder i værkstedet. Her får du individuel vejledning, der matcher, hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for hjælp fra læreren.

Undervisningen bliver altså individuelt tilrettelagt og tilpasset, om du har brug for mere hjælp til det teoretiske eller praktiske arbejde.

Samarbejde

Samarbejde om opgaveløsning er en stor del af uddannelsen. Det er vigtigt at træne samarbejde, da det er en essentiel del af arbejdspladsen. Gruppearbejdet kommer i spil, når opgaverne handler om at udbedre skader på køretøjer.

Se målene for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Helhedsorientering og tværfaglighed

På karrosseriuddannelsen er der mange fagområder både på grund- og hovedforløb. Derfor undervises der tværfagligt, hvor det giver mening.

På grundforløbet vil grundfagene som fysik og matematik blive undervist tværfagligt. Eksempelvis anvendes værkstedslitteratur på engelsk, og ved beregninger i Ohms lov bruges matematik.

Praksisrelateret

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder, der er indrettet som et normalt karrosseriværksted.

Opgaverne på hovedforløbet spænder fra konstruktionsopgaver til arbejde på biler, herunder skader, udskiftning af større dele og opretning i rette bænke. Opgaverne er udformet, så de minder om en normal hverdag på værkstedet.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb får du løbende feedback fra lærerne. De fokuserer på, hvordan du tackler opgaverne og emnerne, samt på dit engagement, seriøsitet og evne til at kommunikere og dokumentere dine opgaver.

På grundforløbet vil du derudover have mindst fem samtaler med din lærer i løbet af de 20 uger.

 1. Feed Up - Hvor er du på vej hen i forhold til målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.
 2. Feed Back - Hvor er du lige nu i forhold til målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praksis.
 3. Feed Forward - Hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praksis.
Mål for undervisningen

Målene for undervisningen er baseret på de officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne.

Når du bliver bedømt i hvert fag, kan du se, hvilke målpinde der er i fokus. Dette gælder for både grund- og hovedforløb.

Du kan finde vægtningen af målpindene for de enkelte fag på skoleforløbene i Itslearning under de detaljerede LUP'er (se links nederst på denne side).

Bedømmelse

På TEC bruger vi 7-trinsskalaen til at give karakterer.

På grundforløbet får du karakterer i uddannelsesspecifikke fag som karrosseritekniker, fysik og matematik. I fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, bedømmes du med "bestået" (BE) eller "ikke bestået" (IB). 

Alle fag på grundforløbet skal bestås for at komme videre på uddannelsen. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der også bedømmes med "bestået" (BE) eller "ikke bestået" (IB).

På hovedforløbet bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde og bedømmelseskriterier. Under hvert fag på vores læringsplatform (se links nederst på siden) kan du se, hvad du bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig. Her finder du også en beskrivelse af bedømmelseskriterierne og hvad der kræves for at opnå karakteren 02 og 12.

 Der vil stå, hvilke målpinde og kompetencer der vægtes mest i bedømmelsen, og hvilke der fylder mindre.
Bedømmelserne finder du under de enkelte fag på læringsplatformen Itslearning, under den detaljerede LUP for det pågældende forløb.

Samtaler og prøver

Alle skoleperioder afsluttes med en samtale:

 1. Evalueringssamtale - Her taler vi om, hvordan du har klaret dig både personligt og fagligt. Vi bruger også feedback og feed forward. Feed up bruges til at forberede dig på, hvad næste forløb indeholder, så du kan arbejde med det i værkstedet.

 2. Afsluttende prøve - Her får du en afsluttende karakter. Du kan læse om bedømmelseskriterierne under emnet "prøve".
Uddannelsesordning

I forbindelse med revidering af uddannelsen til karrosseritekniker er der følgende ændringer:

 • Alle, der er begyndt på uddannelsen efter 1. august 2023, hører under den nye ordning.

 • Uddannelsesversion 8

 • Uddannelsesordning 8-5

 • Elever, der er begyndt på hovedforløb før 1. august 2023, fortsætter på den gamle ordning.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE