Bygningsmaler

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Bygningsmaler.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

En bygningsmaler arbejder med alt inden for vedligeholdelse og nybehandling af bygninger både indvendigt og udvendigt. Arbejdet foregår hos private, firmaer, boligselskaber og mange andre steder.

Derfor indeholder bygningsmaleruddannelsen en bred vifte af elementer – fra idéudvikling, farvesætning og behandlingsforslag til færdigmaling af lofter, vægge, vinduer, træværk og andre elementer, der skal malebehandles.

Nederst på siden finder du links til vores læringsplatform Itslearning, hvor du kan læse mere om indholdet.

På både grundforløbet og hovedforløbet modtager du undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Undervisningen omfatter fag som Farvelære, Tegning & Æstetik, Materialeforståelse og Arbejdsmiljø. Teoriundervisningen foregår via varierede undervisningsformer som gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver i værkstedet.

Grundfag på grundforløbet:

 • Naturfag E-niveau
 • Dansk E-niveau
 • Rulle/bukkestillads

Grundfag på hovedforløbet:

 • Teknologi F
 • Personlig sikkerhed ved arbejde med Epoxy & Isocyanater

I værkstedet omsætter du den lærte teori til praksis. På grundforløbet vil vi forsøge at flytte så meget som muligt af teorien ud i værkstedet og gøre det praksisrelateret. Gruppearbejde og samarbejde om opgaveløsning fylder en del på uddannelsen, fordi det er vigtigt, at du træner samarbejdsevner til brug på arbejdspladsen.

Det er derfor en del af fagets mål. Se mål for præstationsstandarder for erhvervsuddannelser i bekendtgørelsen.

Differentiering

På grundforløbet tilpasser vi undervisningen efter dine personlige behov og kompetencer, så du lærer bedst muligt. Det betyder, at vi justerer sværhedsgraden på hver opgave for at øge dine kompetencer optimalt.

På hovedforløbene differentierer vi ved at tage udgangspunkt i dine kompetencer, når der arbejdes i værkstedet. Dette sker blandt andet gennem individuel vejledning og tilpasses efter, om du har brug for mere hjælp til det teoretiske eller praktiske arbejde i værkstedet.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Undervisningen på bygningsmaleruddannelsen er opbygget i moduler, som afsluttes med en case. Hvert modul indeholder flere fag som arbejdsmiljø, farvelære, materialelære og teknikker.

På hovedforløbene inddrager vi aktivt dine joberfaringer for at udfolde dine potentialer mest muligt. Vi prioriterer, at undervisningen afspejler de virkelige sammenhænge i branchen. Derudover fokuserer vi på innovation, så du får kendskab til de nyeste tendenser i bygningsmalerfaget.

Praksisrelateret

Undervisningen i praktiske opgaver foregår i værksteder med små båse, hvor du kan udføre selvstændige opgaver.

Feedback og evaluering

På både grund- og hovedforløb fokuserer vi i den løbende feedback på, hvordan du forholder dig til den aktuelle opgave eller emne. Vi vurderer, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt dine evner til at kommunikere og dokumentere dine opgaver.

Evalueringen sker i form af:

 • Feedback – Hvor er du i din læringsproces i forhold til fagets målpinde? Dette sker efter hver opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

 • Feedforward – Hvad er det næste skridt mod fagets målpinde? Hvad kan du gøre bedre næste gang? Dette sker også efter hver opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Feedback og evaluering kan være mundtlig eller skriftlig, personlig eller grupperelateret.

Mål for undervisningen

Målene for undervisningen er beskrevet med udgangspunkt i de officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Under bedømmelsen for hvert fag kan du se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på. Dette gælder både for grund- og hovedforløb. 

Du kan se vægtningen af målpindene for de enkelte fag på skoleforløbene i vores læringsplatform Itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden.

Bedømmelse

På både grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag.
På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen.

Grundforløbet
På grundforløbet gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som Bygningsmaler, Dansk og Naturfag. I faget Rulle- og Bukkestillads bedømmes der med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der også bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Hovedforløbet
På hovedforløbet bedømmes du ud fra dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, som sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene.

Hvert skoleforløb afsluttes med karakterer i følgende fag efter 7-trinsskalaen:

 • Farvelære
 • Tegning & æstetik
 • Teknikker & materialer
 • Erhvervs- & arbejdsmarkedsforhold
 • Arbejdsmiljø
 • Engelsk

I faget Personlig sikkerhed ved arbejde med Epoxy & Isocyanater bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).

Skoleperiodens afslutning
Hovedforløbene afsluttes med en evalueringssamtale, hvor den elevansvarlige fra virksomheden, så vidt det er muligt, vil blive indkaldt. Her vil der blive talt om, hvordan du har klaret dig, både på det personlige og faglige plan. Her anvendes også feedback og feedforward.

Svendeprøve

Efter afslutningen af sidste skoleperiode er du klar til svendeprøven. Den varetages ikke af TEC, men afholdes af det faglige udvalg. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen og skal afdække de kompetencer, du har opnået inden for uddannelsen.

Svendeprøven består af en række praktiske opgaver inden for virksomhedsoplæring og uddannelesspecifikke fag. Prøven afsluttes med din mundtlige præsentation af din løsning af den praktiske opgave af 5 minutters varighed. Prøven har en varighed af 8 arbejdsdage. Opgaverne stilles af det faglige udvalg og har udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsen. Svendeprøven er i sin helhed beskrevet i det faglige udvalgs "Retningslinjer for afholdelse af svendeprøve i bygningsmaleruddannelsen". For at kunne dettage i prøven, skal oplæringsvirksomheden have udstedt en afsluttende erklæring om oplæring, og skolen skal have udstedt et skolebevis til læringen jvnf. stk. 7.

Læs mere om Svendeprøven og om Bygningsmaleruddannelsen i Bekendtgørelsen på retsinformation.dk

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE