Grundforløb 1

Her finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Grundforløb 1.

LUP’en er delt op i to dele:

 • Overordnet beskrivelse (WEB-LUP):
  En kortfattet oversigt, som kan åbnes og udfoldes her på siden.

 • Detaljeret beskrivelse (ITSL-LUP):
  En grundig gennemgang af Grundforløb 2 og hovedforløbene, inklusive konkrete undervisningsaktiviteter, tilgængelig på vores undervisningsplatform itslearning.

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Få overblik over uddannelsen her:
Planlagt fagligt indhold

På grundforløbets første del (GF1) skal du vælge mellem fire fagretninger. Vælg den, der passer bedst til dine interesser. Gennem forskellige projekter bliver du introduceret til uddannelserne inden for fagretningen.

Arbejdet med projekterne hjælper dig med at finde dine styrker og kompetencer, så du kan vælge den rigtige uddannelse efter GF1. Vi har fokus på dig og dine behov for at gennemføre en uddannelse. Projekterne tager udgangspunkt i fagretningens tema.

Eksempler på projekter på TEC
Produktion og værksted:

 • Uddannelser: Smed, VVS-energiuddannelsen og Finmekaniker.

Bygning og installation:

 • Uddannelser: Elektriker, Køletekniker og Bygningsmaler.

Digitalisering og automatik:

 • Uddannelser: Data og kommunikation, Automatik og proces, Lager og terminal, Elektronik og svagstrømsuddannelsen og Serviceassistent.

Fremtidens transport og mekanik:

 • Uddannelser: Lufthavnsuddannelsen, Lastvognsmekaniker, Personvognsmekaniker, Vejgodstransport, Cykel- og motorcykel, Flytekniker og Karrosseritekniker.

Uddybning af alle projekter findes på vores læringsplatform Itslearning.


Obligatoriske fag på GF1
Erhvervsfag 1

 • Erhvervsintroduktion

Erhvervsfag 2

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed

Erhvervsfag 3

 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation (Niveau 1 og 2)
 • Metodelære

Dansk

 • Løftes minimum et niveau

Derudover tilbyder vi valgfag. Hvilke valgfag der udbydes, finder du i beskrivelsen af undervisningsforløbene for hver matrikel på Itslearning. Emnerne uddybes også der.

Differentiering

Undervisningsdifferentiering hjælper dig med at opnå faglig og social progression. Vi tilpasser undervisningen til dit potentiale. Selvom målet er det samme for alle, kan vejen dertil være forskellig for hver elev.

Projekter er en metode til at tilpasse undervisningen både for dig og din gruppe. Du kan læse mere om de enkelte projekter på vores læringsplatform Itslearning.

Helhedsorientering og tværfaglighed

Vi arbejder i projekter, hvor du skal tænke i helheder, ikke i enkeltfag eller uddannelser. Undervisningen skal give mening for dig. Derfor integrerer vi flere mål i undervisningen for at skabe en sammenhængende oplevelse. Den tværfaglige tilgang hjælper dig med at opnå kompetencer på tværs af forskellige fag.

Praksisrelateret

Du bliver introduceret til TEC’s fagretninger inden for hovedområdet Teknologi, Byggeri og Transport. Her skaber vi sammenhæng mellem den praktiske og faglige undervisning, så du får erhvervsfaglige kompetencer.

Forløbet inkluderer 2 x 1 uges virksomhedsforlagt undervisning (VFU), som giver dig praktisk erfaring i en virksomhed.

Feedback og evaluering

Du får løbende feedback på både det faglige, personlige og sociale. Vi vurderer din progression og hvor langt du er fra at nå dine mål. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig. Din kontaktlærer spiller en vigtig rolle i denne proces.

Mål for undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt med klare mål for dig. Kravene til produkt og proces kan variere og tilpasses individuelt fra elev til elev. Kompetencemålene er tydelige for dig fra starten af undervisningen.

Du deltager i en proces, der kan være helhedsorienteret eller projektstyret.

Bedømmelse

På GF1 bliver erhvervsfagene løbende bedømt som en del af projekterne. Bedømmelsen sker med bestået / ikke bestået.

Dansk og eventuelle grundfag, der vælges som valgfag, afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trins-skalaen. Hvis der undervises i mere end et grundfag, udtrækkes et fag til eksamen, mens de øvrige afsluttes med en standpunktskarakter.

Som afslutning på GF1 arbejder du med et projekt, der er rettet mod den uddannelse, du ønsker at fortsætte med på GF2. Her har du også mulighed for at afslutte eventuelle ikke færdiggjorte erhvervsfag.
Når GF1 afsluttes, får du et grundforløbsbevis.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE