Ansøg nu
Vil du have vejen som din arbejdsplads, en selvstændig hverdag og sidde bag rattet i vejens helt store kæmper, lastbilerne? Hvis du drømmer om en fremtid som fx lastbilchauffør eller kørselsdisponent, så er det uddannelse som chauffør, du skal vælge. Lige nu er der stor efterspørgsel på uddannede chauffører, så du har gode jobmuligheder efter endt uddannelse.
LINK
KOPIERET
Tonsvis af forskelligt gods bliver hver dag transporteret rundt i Danmark. Som chauffør er det dig, der har ansvaret for, at det kommer sikkert frem. Du kan vælge at blive langturschauffør og køre til udlandet med gods, men der er også masser af chaufførjob med normale arbejdstider. Uanset hvad du vælger, venter en spændende hverdag bag rattet på dig.
Som chaufførelev hos TEC kommer du på hjemmebane i fag som energirigtig kørsel, national og international transport, kundeservice, farligt gods og logistik. Du får også kørekort som en del af uddannelsen. Uddannelsen klæder dig på til at mestre alle aspekter af chaufførfaget og sikrer, at du er klar til at tage ansvar på vejen.
Uddannelsen som chauffør er alsidig og praktisk orienteret. Du lærer at håndtere forskellige typer af gods og transportopgaver, samtidig med at du får indblik i transportsektorens lovgivning og regler. Der er fokus på sikkerhed og effektivitet, så du er godt rustet til at tackle hverdagens udfordringer på vejen.
FAKTA OM UDDANNELSEN
97 % i arbejde
Kun 3 % af nyuddannede Chauffører er arbejdsløse. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
33K startløn for nyuddannede
Startlønnen som chauffør ligger på 33.000 kroner før skat. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
9 % kvinder
Næsten 1 ud af 10, der startede på uddannelsen sidste år, var kvinder. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
57 % 18-24 år
Over halvdelen der starter på uddannelsen er mellem 18 og 24 år. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Mød Rosa
01 MIN
52 SEK
MULIGHEDER EFTER UDDANNELSEN

Jobmuligheder

Som chauffør med vejgodstransportuddannelsen har du mange spændende jobmuligheder. Du kan arbejde inden for fragt- og godstransport, hvor du transporterer alt fra byggematerialer til industrivarer. Du kan også specialisere dig i tanktransport, hvor sikker håndtering af væsker og gasser er i fokus.

Der er også muligheder inden for flytteopgaver, hvor du hjælper private og virksomheder med at flytte deres ejendele sikkert og effektivt. Renovation er en anden vigtig sektor, hvor du bidrager til affaldshåndtering og genbrug.

Desuden kan du arbejde med distributionskørsel, hvor du fx kører varer til butikker, leverer post og pakker eller sørger for, at dagligvarer når frem til supermarkederne. Uanset hvilken retning du vælger, vil du med vejgodstransportuddannelsen være godt rustet til en karriere på vejen med mange forskellige muligheder.

Videre­uddannelse

Med vejgodstransportuddannelsen har du adgang til flere videregående uddannelser på fuld tid. Du kan fx videreuddanne dig til logistikøkonom eller tage en professionsbachelor i eksport og teknologi. Disse uddannelser åbner dørene til endnu flere karrieremuligheder inden for transport og logistik.

Find dine muligheder i Adgangskortet.
Du kan også efteruddanne dig med korte, kompetencegivende AMU-kurser.

Disponent­uddannelsen

For mange kan det være den naturlige vej frem at videreuddanne sig til disponent efter chaufføruddannelsen.

Disponentuddannelsen er toppen af transportområdets erhvervsuddannelser og varer mellem 1 og 1½ år. Med uddannelsen får du kompetencerne til at håndtere styring og disponering af både transportopgaver, lagre og terminaler.

Læs mere om disponentuddannelsen her.

Opbygning

Grundforløb 1 (GF1)

20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på Grundforløb 1 (GF1). Læs mere om vores forskellige fagretninger på GF1 her.

Grundforløb 2 (GF2)

20 uger

Grundforløb 2 varer 20 uger og foregår på skolen. På grundforløbet lærer du de mest grundlæggende ting, så du bliver klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.

Hovedforløb

Op til 5 år

På hovedforløbet veksler du mellem at gå i skole og at være i lære i en virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår på din læreplads, hvor du får hands-on erfaring og anvender det, du har lært på skolen i virkelige situationer. Her arbejder du med forskellige opgaver og projekter, der gør dig klar til at træde ind i dit fag. 

Fag

På uddannelsen lærer du at køre lastbil, sikre gods og tjekke bremser, dæk osv. Du bliver også undervist i miljø, dansk, kran/anhug og lastsikring samt trafik/infrastruktur, ergonomi og køre/hviletid.

Læreplads

Der er stor efterspørgsel efter chauffør-lærlinge. Derfor har du ekstra gode muligheder for at finde en læreplads, og du er rigtig godt stillet, når du er færdig og skal finde job. Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vil selvfølgelig få hjælp og vejledning fra erhvervsskolen.
Arbejdsopgaver

En chauffør har en række forskellige arbejdsopgaver, som kan variere afhængigt af specialiseringen og typen af transport. Opgaverne kan bl.a. være: Transport af gods, lastning og losning, sikring af gods, vedligeholdelse, ruteplanlægning og kundeservice.

En chaufførs arbejde kræver både praktiske færdigheder og teoretisk viden, og det indebærer ofte lange dage på vejen, men også en stor grad af frihed og selvstændighed.

Specialer

På vejgodstransportuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig inden for flere områder.
Godschauffør

Varighed: 3 ½ år (inkl. GF1)

Som godschauffør transporterer du forskellige typer gods. Du står selv for at læsse godset og sikre, at lastbilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Dine opgaver inkluderer at fragte gods frem og tilbage fra både virksomheder og private kunder. Hvis du har lyst, kan du også tage job som langturschauffør og køre længere ture til udlandet.

Godschaufførens arbejde er alsidigt og kræver både praktiske færdigheder og en god forståelse for sikkerhed og kundeservice.

Renovationschauffør

Varighed: 3 ½ år (inkl. GF1)

Som renovationschauffør udfører du opgaver i renovations- og affaldsvirksomhede. 

Renovationschaufførens arbejde er afgørende for samfundets affaldshåndtering og genbrug, og det kræver både tekniske færdigheder og en forståelse for sikkerhedsstandarder.

Tankbilchauffør

Varighed: 3 ½ år (inkl. GF1)

Som tankbilchauffør er du specialist i at transportere væske og pulver.

Som tankbilchauffør spiller du en vigtig rolle i at sikre, at farlige materialer bliver transporteret sikkert og effektivt. Din ekspertise inden for sikkerhed og lovgivning gør dig uundværlig i denne specialiserede del af transportsektoren.

Flyttechauffør

Varighed: 3½  år (inkl. GF1)

Som flyttechauffør arbejder du med at pakke, emballere og håndtere inventar.

Som flyttechauffør er det vigtigt at være omhyggelig, stærk og serviceorienteret. Du spiller en vigtig rolle i at sikre, at flytninger sker uden problemer og til kundernes fulde tilfredshed.

Kørselsdisponent

Varighed: 5 år (inkl. GF1)

Som kørselsdisponent – også kaldet kørselsleder – står du for driften i et transportfirma. 

Som kørselsdisponent spiller du en central rolle i transportfirmaets daglige drift og succes. Din evne til at lede, planlægge og optimere er afgørende for at sikre, at transportopgaverne løses effektivt og professionelt.

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Læs den Lokale Undervisningsplan (LUP). LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.

Find den lokale undervisningsplan her

Find dig selv
på TEC
Er du fyldt 25 år?
Hvis du er over 25 år, starter du på erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen er den samme, men som regel kortere, fordi du kan få merit for din tidligere erfaring.
Mere end 1 år efter folkeskolen?
Hvis du starter direkte på hovedforløbet er du skiftevis på skole og i praktik hos en virksomhed. Dit hovedforløb bliver tonet efter det speciale, du vælger, så du kommer til at arbejde inden for det område, der interesserer dig mest.
Direkte fra folkeskolen?
Hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen, skal du starte på Grundforløb 1. På grundforløbet lærer du det basale, så du bliver klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.
LÆREPLADS

Sådan fungerer lærepladsen

FORSKELLIGE TYPER LÆREPLADS


Der findes forskellige lærepladsmuligheder, når du tager en erhvervsuddannelse:

  • Læreplads i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
  • Dele af din læretid i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
  • Skoleoplæring i oplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, ligesom hvis du havde læreplads i en virksomhed

Lige meget hvad, så hjælper vi dig med at finde lærepladser, hvor du kan bygge videre på det, du lærer på skolen.

Som chauffør tilbringer du en stor del af din tid som lærling i en virksomhed. Her får du hands-on erfaring og lærer at omsætte teori til praksis. Du kommer til at arbejde at sikre og transportere gods korrekt. Oplev dagligdagen som chauffør, hvor du får praktisk erfaring med kørselsopgaver, ruteplanlægning og kundeservice.

Find en læreplads

Det er vigtigt at finde den rette læreplads, og vi er her for at hjælpe. Allerede fra Grundforløb 2 skal du være aktivt søgende på lærepladsen.dk. Vi tilbyder også vejledning og hjælp til at skrive ansøgninger og CV. På den måde sikrer vi, at du finder en læreplads, der matcher dine ambitioner og interesser.

Skoleoplæring

Kan du ikke finde en læreplads med det samme? Intet problem! Du kan tage dele af eller hele din læretid i vores skoleoplæringscenter. Her arbejder du på værksteder med moderne faciliteter og engagerede undervisere, der sikrer, at du får en uddannelse af høj kvalitet. Vi samarbejder tæt med lokale virksomheder, så du får masser af erhvervserfaring.

SPØRGSMÅL?

Spørgsmål og svar

Vi har samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar her.
Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse giver dig en praktisk tilgang til læring med en kombination af undervisning og praktikforløb på en læreplads. Du kan starte en erhvervsuddannelse efter at have afsluttet 9. eller 10. klasse. Når du er færdig, vil du være faglært og klar til at tage et praktisk job inden for dit felt. Alternativt kan du vælge at læse videre på en videregående uddannelse.

Hvorfor vælge en erhvervsuddannelse?

Erhvervsuddannelser er perfekte for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge dine hænder til at skabe noget konkret. Du får ikke kun teoretisk viden, men også praktisk erfaring, som gør dig klar til virkelige udfordringer.

Hvor lang tid tager en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse tager mellem 2 og 5 år. Varigheden afhænger af din alder, om du kommer direkte fra folkeskolen, og hvilket speciale du vælger.

Varighed og fleksibilitet

En erhvervsuddannelse er fleksibel og kan tilpasses din situation. For unge, der kommer direkte fra folkeskolen, kan det tage lidt længere tid at gennemføre uddannelsen, sammenlignet med voksne, der måske har tidligere erfaring eller uddannelse.

Specialevalg

Dit valg af speciale spiller også en stor rolle for, hvor lang tid uddannelsen tager. Nogle specialer kræver længere tid på skolebænken og flere praktikforløb, mens andre kan gennemføres hurtigere.

Hvad er adgangskravene til en erhvervsuddannelse?

Adgangskravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse er, at du har gennemført folkeskolen. Det betyder, at du skal have afgangseksamen fra enten 9. eller 10. klasse og have opnået mindst 02 i dansk og matematik.

Kvalifikationer, du skal have

For at komme ind på en erhvervsuddannelse kræves det, at du har gennemført 9. eller 10. klasse. Men det er ikke nok bare at have gennemført – du skal også have mindst karakteren 02 i både dansk og matematik. Dette sikrer, at du har de grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for at klare uddannelsens krav.

Hvorfor disse krav?

Disse krav er sat for at sikre, at alle elever har de nødvendige forudsætninger for at kunne følge med i undervisningen og få mest muligt ud af både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Det er vigtigt at have en solid grundviden i dansk og matematik, da disse fag er fundamentale for mange af de udfordringer, du vil møde under din uddannelse.

Hvilke erhvervsuddannelser kan man tage som voksen?

Er du over 25 år, kan du tage en erhvervsuddannelse som voksen, også kaldet EUV. På TEC kan du vælge mellem flere forskellige erhvervsuddannelser, og det er de samme uddannelser, du har adgang til som voksen.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Som voksen har du mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med hensyn til dine tidligere erfaringer og uddannelser. Denne mulighed kaldes EUV, og den er designet til at tilpasse uddannelsen til din situation og give dig merit for det, du allerede har lært.

Fordele ved EUV

En af de største fordele ved EUV er, at du ofte kan få merit for tidligere erhvervserfaringer og uddannelser. Det betyder, at din erhvervsuddannelse som regel bliver kortere end for unge studerende. Dette gør det mere fleksibelt og hurtigere for dig at komme igennem uddannelsen og ud på arbejdsmarkedet.

Samme uddannelser, nye muligheder

Selvom du er voksen, har du adgang til de samme erhvervsuddannelser på TEC, som yngre studerende har. Det betyder, at du kan vælge den uddannelse, der passer bedst til dine interesser og karrieremål.

Hvornår får man svar på optagelse på en erhvervsuddannelse?

Når du har søgt ind på en erhvervsuddannelse, vil du hurtigst muligt få svar på, om du er optaget eller ej. Svaret får du via din e-Boks, men det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår du har søgt opstart.

Hurtig tilbagemelding

Efter du har sendt din ansøgning til en erhvervsuddannelse, vil du hurtigt få besked om din optagelse. Vi ved, at ventetiden kan være nervepirrende, og derfor stræber vi efter at give dig en hurtig tilbagemelding, så du kan planlægge din fremtid.

Besked i din e-Boks

Du modtager svaret på din ansøgning i din e-Boks. Det er vigtigt at holde øje med din e-Boks, så du ikke går glip af vigtige informationer om din uddannelse. Tjek den regelmæssigt efter du har sendt din ansøgning.

Afhængigt af ansøgningstidspunkt

Det præcise tidspunkt for, hvornår du får svar, afhænger af, hvornår du har søgt om opstart. Hvis du har søgt opstart til sommer, vil du typisk få svar indenfor et par måneder. Har du søgt til vinterstart, kan du forvente svar lidt tidligere på efteråret.

Hvad er chaufføruddannelsen?

Chaufføruddannelsen er den helt rigtige erhvervsuddannelse for dig, der drømmer om at sidde bag rattet i én af landevejens store kæmper med hele verden udstrakt foran dig. En uddannelse som chauffør kan åbne mange døre, uanset om du vil være lastbilchauffør, kørselsdisponent, renovationschauffør eller tankbilchauffør. Måske har du en vognmand i maven? Uanset din drøm, giver chaufføruddannelsen dig de nødvendige færdigheder og muligheder for en spændende karriere inden for transport og logistik.

Hvilke krav er der for at blive optaget på chaufføruddannelsen?

For at blive optaget på chaufføruddannelsen og andre erhvervsuddannelser kræves det, at du har bestået folkeskolens afgangseksamen og har opnået mindst karakteren 02 i dansk og matematik.

Læs mere om kravene til erhvervsuddannelser her.

Hvor lang tid tager det at blive lastbilchauffør?

Det tager 3,5 år at blive uddannet til chauffør. Uddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Under hovedforløbet veksler din uddannelse mellem undervisning på skolen og oplæring i en virksomhed. Dette giver dig en solid kombination af teoretisk viden og praktisk erfaring, som forbereder dig til en karriere på vejen.

Hvad er en kørselsdisponent eller kørselsleder?

Som kørselsdisponent eller kørselsleder har du ansvaret for mandskabet og tilrettelæggelsen af den enkelte chaufførs kørsel, uanset om det drejer sig om godstransport eller persontransport. Dine opgaver inkluderer at:

  • Planlægge og koordinere kørsel: Tilrettelægge ruter og transportopgaver for chaufførerne.
  • Lede og støtte: Være ansvarlig for chaufførteamet og sikre, at de har de nødvendige ressourcer og støtte.
  • Forhandle: Håndtere forhandlinger med kunder og leverandører.
  • Sikre arbejdsmiljø: Arbejde for et godt arbejdsmiljø og overholde sikkerhedsstandarder.
Hvilke jobmuligheder har man efter chaufføruddannelsen?

Transportindustrien i Danmark er i stor vækst, hvilket har skabt en stor mangel på uddannede chauffører. Med en erhvervsuddannelse som chauffør har du derfor rigtig gode ansættelsesmuligheder. 

Chaufføruddannelsen giver dig de nødvendige færdigheder til at træde ind i en branche med høj efterspørgsel, hvilket sikrer dig en stærk start på din karriere.

Du kan arbejde som chauffør på mange forskellige måder.

Vejledning

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Vibeke
Lynnerup
Vejleder - Mekanik, Transport, Aviation
EMAIL
TELEFON +45 2545 3268
Placeholder billede
Helle
Hansen
Adm. Kursusadministrationen
EMAIL
TELEFON +45 2545 3412