Adgangs­krav på erhvervs­uddannel­serne

Det kræver vilje og drømme at tage en erhvervsuddannelse. Få styr på adgangskrav og karakterkrav her.

Hvilke adgangskrav er der?

Generelt gælder det, at du skal have mindst 02 i dansk og matematik samt bestået folkeskolens afgangseksamen. Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du umiddelbart adgangskravene til erhvervsuddannelserne. Derudover er der specifikke adgangskrav afhængig af din alder og hvornår du blev færdig med grundskolen.
Direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have 02 i dansk og matematik.
  • Du skal være uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Læs mere om adgangskrav

Under 25 år

Hvis du er under 25 år, og det er mere end et år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have 02 i dansk og matematik.
Over 25 år

Hvis du er over 25 år, starter du på erhvervsuddannelse for voksne. Her gælder følgende adgangskrav:

  • Du skal være fyldt 25 år.
  • Du skal have afsluttet folkeskolen eller modtaget lignende undervisning.
  • Du skal have 02 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøve.

Erhvervsuddannelse for voksne

HVORNÅR ER DER ANSØGNINGSFRIST?

Ansøgningsfristen afhænger af, hvilken uddannelse du gerne vil starte på. På nogle erhvervsuddannelser kan du søge ind flere gange om året, mens der på andre kun er tilmelding én gang om året.

Ansøgningsfrister

Hvis du ikke lever op til adgangskravene

Hvis du ikke lever op til adgangskravene, har du forskellige muligheder for at blive klar til en erhvervsuddannelse.
Dine muligheder

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE