Ansøg nu
Vil du arbejde med robotteknologi, automatiske maskiner, anlæg eller måske elevatorer? Som automatiktekniker bliver du specialist i at programmere og vedligeholde automatiserede maskiner. Uddannelsen er perfekt til dig, der kan lide at løse tekniske udfordringer og arbejde med hænderne.
LINK
KOPIERET
Antallet af robotter og automatiserede maskiner i industrien stiger konstant. Der er hårdt brug for folk, der har styr på automatisering og teknik. Automatik- og procesuddannelsen lærer dig alt om automatiske maskiner og robotter, og det er der massiv efterspørgsel på!
På automatiktekniker-uddannelsen bliver du undervist i data og programmering, men du får også kompetencer fra elektriker-, smede- og maskinfaget. På den måde kan du på egen hånd føre dine idéer ud i livet, hvis du vil opfinde og opbygge nye maskinanlæg eller robotter.
Når du tager automatik- og procesuddannelsen kan du bl.a. videreuddanne dig til automationsteknolog, it-teknolog og energiteknolog. Du kan også tage automatik som en EUX - så får du, ud over dit svendebrev, også en studentereksamen og mulighed for at læse videre på universitetet.

Jobmuligheder

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger af, hvilket speciale du har valgt. Her er nogle af de brancher, hvor du kan finde spændende job:

  • Produktion og industri: Arbejd med automatiserede systemer og processer i produktionen.

  • Elektronikvirksomheder: Bliv en del af udviklingen og vedligeholdelsen af elektroniske systemer og produkter.

  • Kraftvarmeværker: Vedligehold og optimer energisystemer.

  • Robotvirksomheder: Arbejd med programmering og vedligeholdelse af industrielle robotter.

  • Offshore-industrien: Få muligheder inden for havvindmøller, boreplatforme og raffinaderier.

Har du en iværksætter i maven? Som automatiktekniker kan du også vælge at blive selvstændig og starte din egen virksomhed inden for automatisering og teknologi.

Med en uddannelse som automatiktekniker står du stærkt på arbejdsmarkedet med utallige muligheder i forskellige brancher. Gør dig klar til en spændende karriere med masser af muligheder for at specialisere dig og forfølge dine interesser!

Videre­uddannelse

Automatik- og procesuddannelsen giver adgang til mange videregående uddannelser på fuld tid.

Find din videregående uddannelse ved at bruge UG-værktøjet Adgangskortet til at finde de videregående uddannelser, du kan søge ind på med din automatik- og procesuddannelse. Adgangskortet giver dig et overblik over dine muligheder og hjælper dig med at planlægge din videre karriere.

Find dine muligheder i Adgangskortet.

Du kan også efteruddanne dig med korte, kompetencegivende AMU-kurser.

FAKTA
96% i arbejde
Kun 4 % af nyuddannede automatikteknikere er arbejdsløse. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
34K startløn for nyuddannede
Startlønnen som automatiktekniker ligger på cirka 34.000 kroner før skat. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
4,1 tilfredshed
Eleverne på uddannelsen vurderer tilfredsheden på uddannelsen til 4,1 ud af 5. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
40% over 25 år
Hver fjerde der starter på uddannelsen er over 25 år gammel. Kilde: Uddannelsesstatistik.dk
Mød Gunnar
01 MIN
55 SEK
Opbygning

Grundforløb 1 (GF1)

20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på Grundforløb 1 (GF1). Læs mere om vores forskellige fagretninger på GF1 her.

Grundforløb 2 (GF2)

20 uger

Grundforløb 2 varer 20 uger og foregår på skolen. På grundforløbet lærer du de mest grundlæggende ting, så du bliver klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.

Hovedforløb

Op til 4,5 år

På hovedforløbet veksler du mellem at gå i skole og at være i lære i en virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår på din læreplads, hvor du får hands-on erfaring og anvender det, du har lært på skolen i virkelige situationer. Her arbejder du med forskellige opgaver og projekter, der gør dig klar til at træde ind i dit fag. 

Fag

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist i hydraulik og pneumatik, robotteknologi, fejlfinding og elektronik. Du har også fag som iværksætteri og innovation, produktudvikling, matematik og engelsk.

Læreplads

Der er stor efterspørgsel efter lærlinge. Derfor har du gode muligheder for at finde en læreplads, og du er rigtig godt stillet, når du er færdig og skal finde job. Du skal selv finde en læreplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet, men vil selvfølgelig få hjælp og vejledning fra erhvervsskolen.
Arbejdsopgaver

Som automatiktekniker arbejder du med programmering og opsætning af automatiske systemer, hvor du udvikler og tilpasser software til styring af robotter og maskiner. Du udfører vedligeholdelse og reparation af tekniske systemer, samt fejlfinding for at sikre optimal drift. Installation og idriftsætning af nye maskiner og anlæg er også en del af dine opgaver, hvor du tester og justerer for at opnå perfekte resultater. Du arbejder med styrings- og reguleringssystemer, vision- og kommunikationssystemer, og sørger for, at alle mekaniske komponenter fungerer korrekt. Desuden anvender du IT-værktøjer til at supportere og optimere automatiserede processer.

Specialer

På automatik og procesuddannelsen har du mulighed for at specialisere dig indenfor forskellige områder.
Automatikmontør

Varighed: 2 ½ år (inkl. GF1)

Som automatikmontør arbejder du med montage, fejlsøgning og reparation på mindre automatiserede maskiner og anlæg. Du lærer bl.a. om PLC-styringer og at opbygge og reparere elektriske motorer samt pneumatiske og hydrauliske kredsløb.

Automatiktekniker

Varighed: 4 ½ år (inkl. GF1)

Som automatiktekniker arbejder du med større, mere komplicerede og fuldautomatiske maskiner og anlæg. Du opstiller, programmerer og indkører automatiserede anlæg, elektromotorer og relæer, og det er også dig, der står for vedligeholdelse, reparation og forbedring.

Elevatortekniker

Varighed: 3 ½ år (inkl. GF1)

Du har de samme kompetencer som automatikmontør, men dit speciale er inden for elevatorbranchen. Det betyder, at du kan arbejde med montage, fejlsøgning og reparation af bl.a. elevatorer, rulletrapper og rullefortov.

Automatiktekniker i elektrobranchen

Varighed: 4 ½ år (inkl. GF1)

Du har de samme kompetencer som automatikteknikeren, men dit speciale er inden for elektrobranchen. Det betyder, at du især beskæftiger dig med automatik i industrien og med at sætte automatiserede maskiner op til produktion.

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Læs den Lokale Undervisningsplan (LUP). LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.
Find den her.

Find dig selv
på TEC
Er du fyldt 25 år?
Hvis du er over 25 år, starter du på erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Uddannelsen er den samme, men som regel kortere, fordi du kan få merit for din tidligere erfaring.
Mere end 1 år efter folkeskolen?
Hvis du starter direkte på hovedforløbet er du skiftevis på skole og i praktik hos en virksomhed. Dit hovedforløb bliver tonet efter det speciale, du vælger, så du kommer til at arbejde inden for det område, der interesserer dig mest.
Direkte fra folkeskolen?
Hvis det er mindre end et år siden, du afsluttede folkeskolen, skal du starte på Grundforløb 1. På grundforløbet lærer du det basale, så du bliver klar til at komme i praktik og videre på hovedforløbet.
LÆREPLADS

Der findes forskellige lærepladsmuligheder, når du tager en erhvervsuddannelse:

  • Læreplads i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
  • Dele af din læretid i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
  • Skoleoplæring i oplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, ligesom hvis du havde læreplads i en virksomhed

Lige meget hvad, så hjælper vi dig med at finde lærepladser, hvor du kan bygge videre på det, du lærer på skolen.

Som automatiktekniker tilbringer du en stor del af din tid som lærling i en virksomhed. Her får du hands-on erfaring og lærer at omsætte teori til praksis. Du kommer til at arbejde med programmering og vedligeholdelse af automatiserede systemer, og du bliver en mester i at fejlfinde og reparere tekniske problemer. Du vil også installere og idriftsætte nye maskiner og anlæg, samt justere og optimere styrings- og reguleringssystemer. Med tiden vil du få en dybdegående forståelse af robotteknologi og blive ekspert i at integrere og vedligeholde avancerede automatiserede processer.

Find en læreplads

Det er vigtigt at finde den rette læreplads, og vi er her for at hjælpe. Allerede fra Grundforløb 2 skal du være aktivt søgende på lærepladsen.dk. Vi tilbyder også vejledning og hjælp til at skrive ansøgninger og CV. På den måde sikrer vi, at du finder en læreplads, der matcher dine ambitioner og interesser.

Skoleoplæring

Kan du ikke finde en læreplads med det samme? Intet problem! Du kan tage dele af eller hele din læretid i vores skoleoplæringscenter. Her arbejder du på værksteder med moderne faciliteter og engagerede undervisere, der sikrer, at du får en uddannelse af høj kvalitet. Vi samarbejder tæt med lokale virksomheder, så du får masser af erhvervserfaring.

EUX

Du kan også tage automatikteknikeruddannelsen som en EUX – så får du ud over dit svendebrev også en studentereksamen og mulighed for at læse videre på universitetet og fx videreuddanne dig til automationsteknolog, it-teknolog og energiteknolog.

På EUX automatikteknikeruddannelsen bliver du ekspert i at bygge, programmere, vedligeholde og reparere automatiserede maskiner. Du får fag som robotteknologi og hydraulik. Produktudvikling og innovation gennemsyrer dine fag og projekter. Du får også gymnasiale fag som fysik B, engelsk og matematik op til A-niveau samt teknik A.

Læs om EUX Automatiktekniker her

SPØRGSMÅL?

Spørgsmål til uddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål som mange stiller. Hvis ikke du finder svar, så kontakt os.
Hvad er erhvervsuddannelsen Automatik og proces?

Automatik- og procesuddannelsen er for alle, der elsker teknik og maskiner og drømmer om at arbejde med robotteknologi, automatiske maskiner, procesanlæg eller måske elevatorer. På uddannelsen lærer du at opstille, programmere og vedligeholde maskiner og anlæg, der styres hydraulisk, pneumatisk eller elektronisk.

Hvad bliver man undervist i på automatik og procesuddannelsen?

Automatik- og procesuddannelsen er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb, hvor vi skifter mellem undervisning og oplæringsforløb. Du bliver undervist i data og programmering, hydraulik, pneumatik, reguleringsteknik, og robotteknologi. Samtidig får du kompetencer fra elektriker-, smede- og maskinfaget.

Hvor lang tid tager det at blive automatiktekniker?

Det tager enten 2,5 eller 4,5 år at gennemføre automatik- og procesuddannelsen. Uddannelsens længde afhænger af, hvilket speciale du vælger inden for uddannelsen - fx tager det 2,5 år at uddanne sig til automatikmontør og 4,5 år at uddanne sig til automatiktekniker.

Hvilke jobmuligheder er der for automatikteknikere?

Du har rigtig gode jobmuligheder med en uddannelse som automatiktekniker. Behovet for eksperter inden for automatisering og teknik vokser nemlig hele tiden med antallet af robotter og automatiserede maskiner i industrien. Der er stor efterspørgsel på arbejdskraft, så du står rigtig godt, når du er færdig. Ved TEC uddanner vi 50 automatikteknikere om året, og der er jobs til dem alle og særligt gode muligheder for læreplads.

Er der muligheder for at læse videre?

Når du har taget automatik- og procesuddannelsen, er der gode muligheder for at videreuddanne dig til automationsteknolog, it-teknolog, energiteknolog eller el-installatør. Hvis du tager automatik som en EUX, har du mulighed for at læse videre på universitetet.

Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse giver dig en praktisk tilgang til læring med en kombination af undervisning og praktikforløb på en læreplads. Du kan starte en erhvervsuddannelse efter at have afsluttet 9. eller 10. klasse. Når du er færdig, vil du være faglært og klar til at tage et praktisk job inden for dit felt. Alternativt kan du vælge at læse videre på en videregående uddannelse.

Hvorfor vælge en erhvervsuddannelse?

Erhvervsuddannelser er perfekte for dig, der gerne vil hurtigt ud på arbejdsmarkedet og bruge dine hænder til at skabe noget konkret. Du får ikke kun teoretisk viden, men også praktisk erfaring, som gør dig klar til virkelige udfordringer.

Hvor lang tid tager en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse tager mellem 2 og 5 år. Varigheden afhænger af din alder, om du kommer direkte fra folkeskolen, og hvilket speciale du vælger.

Varighed og fleksibilitet

En erhvervsuddannelse er fleksibel og kan tilpasses din situation. For unge, der kommer direkte fra folkeskolen, kan det tage lidt længere tid at gennemføre uddannelsen, sammenlignet med voksne, der måske har tidligere erfaring eller uddannelse.

Specialevalg

Dit valg af speciale spiller også en stor rolle for, hvor lang tid uddannelsen tager. Nogle specialer kræver længere tid på skolebænken og flere praktikforløb, mens andre kan gennemføres hurtigere.

Hvad er adgangskravene til en erhvervsuddannelse?

Adgangskravet for at blive optaget på en erhvervsuddannelse er, at du har gennemført folkeskolen. Det betyder, at du skal have afgangseksamen fra enten 9. eller 10. klasse og have opnået mindst 02 i dansk og matematik.

Kvalifikationer, du skal have

For at komme ind på en erhvervsuddannelse kræves det, at du har gennemført 9. eller 10. klasse. Men det er ikke nok bare at have gennemført – du skal også have mindst karakteren 02 i både dansk og matematik. Dette sikrer, at du har de grundlæggende færdigheder, der er nødvendige for at klare uddannelsens krav.

Hvorfor disse krav?

Disse krav er sat for at sikre, at alle elever har de nødvendige forudsætninger for at kunne følge med i undervisningen og få mest muligt ud af både den teoretiske og praktiske del af uddannelsen. Det er vigtigt at have en solid grundviden i dansk og matematik, da disse fag er fundamentale for mange af de udfordringer, du vil møde under din uddannelse.

Hvilke erhvervsuddannelser kan man tage som voksen?

Er du over 25 år, kan du tage en erhvervsuddannelse som voksen, også kaldet EUV. På TEC kan du vælge mellem flere forskellige erhvervsuddannelser, og det er de samme uddannelser, du har adgang til som voksen.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Som voksen har du mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med hensyn til dine tidligere erfaringer og uddannelser. Denne mulighed kaldes EUV, og den er designet til at tilpasse uddannelsen til din situation og give dig merit for det, du allerede har lært.

Fordele ved EUV

En af de største fordele ved EUV er, at du ofte kan få merit for tidligere erhvervserfaringer og uddannelser. Det betyder, at din erhvervsuddannelse som regel bliver kortere end for unge studerende. Dette gør det mere fleksibelt og hurtigere for dig at komme igennem uddannelsen og ud på arbejdsmarkedet.

Samme uddannelser, nye muligheder

Selvom du er voksen, har du adgang til de samme erhvervsuddannelser på TEC, som yngre studerende har. Det betyder, at du kan vælge den uddannelse, der passer bedst til dine interesser og karrieremål.

Hvornår får man svar på optagelse på en erhvervsuddannelse?

Når du har søgt ind på en erhvervsuddannelse, vil du hurtigst muligt få svar på, om du er optaget eller ej. Svaret får du via din e-Boks, men det præcise tidspunkt afhænger af, hvornår du har søgt opstart.

Hurtig tilbagemelding

Efter du har sendt din ansøgning til en erhvervsuddannelse, vil du hurtigt få besked om din optagelse. Vi ved, at ventetiden kan være nervepirrende, og derfor stræber vi efter at give dig en hurtig tilbagemelding, så du kan planlægge din fremtid.

Besked i din e-Boks

Du modtager svaret på din ansøgning i din e-Boks. Det er vigtigt at holde øje med din e-Boks, så du ikke går glip af vigtige informationer om din uddannelse. Tjek den regelmæssigt efter du har sendt din ansøgning.

Afhængigt af ansøgningstidspunkt

Det præcise tidspunkt for, hvornår du får svar, afhænger af, hvornår du har søgt om opstart. Hvis du har søgt opstart til sommer, vil du typisk få svar indenfor et par måneder. Har du søgt til vinterstart, kan du forvente svar lidt tidligere på efteråret.

Vejledning

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Tina Lyngby
Larsen
Vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3097

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE