Auto­mation og robot­teknologi

Et grafisk element sat ovenpå hero billedet

Klar til fremtidens teknologiske arbejdsmarked

TEC er sammen med fire af landets erhvervsskoler en del af videnscenter for automation og robotteknologi (Nord). Videnscenteret har særlig fokus på at integrere principper og idéer fra Industry 4.0 i landets grund- og erhvervsskoler.

Videncenteret arbejder bl.a. med:

  • at opbygge og formidle ekspertviden til erhvervsskolerne med den nyeste teknologi, der hører til området
  • at understøtte erhvervsskolernes undervisning og talentarbejde med udgangspunkt i digitale undervisningsforløb
  • at implementere automation og robotteknologi i undervisningen på grund- og erhvervsskoler, så vi sikrer, at eleverne er klar til at komme ud på et arbejdsmarked i hastig teknologisk udvikling
  • at undervisere og elever finder nye anvendelsesmuligheder, hvor robotteknologi fx tænkes ind i mindre projekter.
  • at samarbejde, videndeling og netværk på tværs af erhvervsskoler, grundskoler, videregående uddannelser, virksomheder og brancher
  • at øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge, der udfordres og bliver så dygtige, som de kan.

Tæt samarbejde med virksomheder

Projekter i videnscenteret tager udgangspunkt i erhvervslivets behov og foregår ofte i samarbejde med virksomheder, så vi sikrer os, at elevernes kompetencer matcher den efterspørgsel, der bliver på fremtidens arbejdsmarked.

Videnscenter for
Automation og Robotteknologi
01 MIN
35 SEK

Videnscenter for automation og robotteknologi (Nord) er et samarbejde mellem TEC, NEXT, Mercantec, EUC Nordvest og TECHCOLLEGE.

Læs om videnscenteret

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE