EUX person­vogns­mekaniker

Ansøg nu

Som EUX personvogns­mekaniker arbejder du med at identificere og reparere fejl på bilen. Du lærer at bruge forskellige teknikker til udskiftning af defekte eller slidte mekaniske og elektriske dele – samtidig med at du får en gymnasial eksamen. Denne kombination giver dig både de praktiske færdigheder og den teoretiske viden, der åbner dørene til videregående uddannelser og spændende jobmuligheder i bilbranchen.

Der kører over 2.500.000 personbiler rundt på de danske veje, og som personvognsmekaniker er det dig, der fikser dem, når de går i stykker. Du fejlsøger på mekaniske og elektroniske dele, finder den bedste løsning på problemet og foretager reparationen, så kunden kan trille glad videre. Din ekspertise sikrer, at bilerne er sikre og pålidelige, og at kunderne får den bedst mulige service.
På uddannelsen lærer du alt om benzin- og dieselmotorer, transmission, elektriske systemer, bremser og styretøj. Derudover har du gymnasiefag som engelsk, matematik, fysik og teknologi. Denne kombination af erhvervsfaglige og gymnasiale fag giver dig både praktiske færdigheder og en bred teoretisk baggrund.
I takt med den teknologiske udvikling ruller flere og flere el- og hybridbiler ud på asfalten, og de skal jo også repareres en gang imellem. Derfor har uddannelsen selvfølgelig også fokus på, hvordan du tager dig kærligt af de nyeste elektriske biler. Du lærer at fejlsøge, reparere og vedligeholde avancerede elektriske systemer og batteriteknologi, så du er godt rustet til fremtidens bilpark.
HVILKE MULIGHEDER HAR DU EFTER DU ER UDDANNET?

Jobmuligheder

Med en EUX personvognsmekanikeruddannelse har du mange spændende jobmuligheder. Du kan arbejde på autoværksteder, hvor du reparerer og vedligeholder både traditionelle benzin- og dieselbiler samt de nyeste el- og hybridbiler. Du kan også finde job hos bilforhandlere, i flådestyringsfirmaer eller i virksomheder, der specialiserer sig i specifikke bilmærker. Derudover giver uddannelsen dig mulighed for at starte din egen virksomhed som selvstændig mekaniker. Med den gymnasiale del af uddannelsen har du også adgang til videregående uddannelser, hvis du ønsker at udvide dine kompetencer yderligere.

Videre­uddannelse

Med en EUX personvognsmekanikeruddannelse har du mange muligheder for videreuddannelse. Du kan videreuddanne dig til autoteknolog, hvor du får en dybere forståelse af bilteknologi og systemer. Alternativt kan du vælge at blive produktionsteknolog, hvor du arbejder med produktionsprocesser og optimering inden for bilindustrien.

 Du kan også læse videre til maskiningeniør eller energiteknolog, hvilket åbner dørene til mere specialiserede områder inden for teknik og energi. Med din gymnasiale eksamen har du adgang til en bred vifte af videregående uddannelser, præcis som hvis du havde taget en almindelig gymnasial uddannelse.

Uddannel­sens opbygning

Grundforløb (GF1)

20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 på EUX. Her får du en bred introduktion til EUX-linjerne på TEC, så du kan blive klogere på, hvilken EUX-uddannelse du vil starte på efter Grundforløb 1.

Inden afslutningen af dit Gf1 skal du vælge den fagretning som du vil fortsætte med på Gf2. (elektriker, vvs, smed, data-tekniker, automatiktekniker eller personvognsmekaniker)

Grundforløb 2 (GF2)

20 uger

Når du starter på Grundforløb 2, så er undervisningen målrettet mod den specifikke uddannelse, som passer til dit karrierevalg.

Grundforløb 2 foregår på skolen. På Gf2 fortsætter de gymnasiale fag samtidig med at du skal lære praksis og teori inden for den fagretning som du har valgt.

Du skal nu blive helt klar til at komme i praktik i en virksomhed. Din praktik starter efter afslutningen af Gf2.

Hovedforløb

min. 5 år

På hovedforløbet er du skiftevis i lære og på skole. Derfor er det nødvendigt at have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller med vores skoleoplæringscenter, for at du kan begynde på hovedforløbet. På lærepladsen bliver du oplært (af din) i hvordan du løser arbejdsopgaver ude i ’den virkelige verden’. I skoleperioderne får du både teoretisk og praktisk undervisning.

Fag

På EUX får du både studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du har fag som dansk på A-niveau, engelsk B, matematik B, fysik B, samfundsfag C, teknologi B, kemi C og teknikfag B. Til sidst skal du lave et stort tværfagligt projekt, som både indeholder en skriftlig rapport og et mundtligt forsvar.

Læreplads

Vælger du en EUX-uddannelse, har du rigtig gode muligheder for at finde en læreplads. EUX-elever er eftertragtede af virksomhederne. Oplæringen begynder, når du har gennemført grundforløbet på EUX. Herefter veksler du mellem skole og oplæring, så der bliver skabt en sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed.
Arbejdsopgaver

Som EUX personvognsmekaniker arbejder du med mange forskellige opgaver. Du fejlsøger og reparerer både benzin-, diesel-, el- og hybridbiler. Du udskifter slidte eller defekte dele og sørger for, at bilerne kører optimalt. Du har også styr på de nyeste teknologier og systemer, så du kan håndtere alt fra traditionelle motorer til avancerede el-systemer.

Personvogns­mekaniker

min. 5 år

Som personvognsmekaniker kan du foretage mere komplekse fejlsøgninger og reparationer. Du efterser og vedligeholder elektroniske systemer, og du har et grundigt kendskab til forskellige typer af motorer, bremser, gearkasser, klimaanlæg m.m. Det er også dig, der vurderer reparationsmulighederne og rådgiver kunden om den bedste løsning.

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Læs den Lokale Undervisningsplan (LUP). LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.
LÆREPLADS

Sådan fungerer lærepladsen

Som lærling på EUX personvognsmekanikeruddannelsen får du hands-on erfaring i en bilforretning eller på et autoværksted. Her arbejder du sammen med erfarne mekanikere og lærer at anvende den teoretiske viden fra skolen i praksis. Du vil fejlsøge og reparere forskellige typer biler, både traditionelle benzin- og dieselbiler samt moderne el- og hybridbiler. Praktikperioden giver dig et værdifuldt indblik i dagligdagen på et værksted og forbereder dig godt til din fremtidige karriere.

Find en læreplads

Når du starter på din EUX-uddannelse, lærer du at skrive cv og ansøgninger. Du bliver også koblet op på praktikservice.dk og lærepladsen.dk, så du bliver synlig for virksomhederne.

Oplæringsmuligheder

Der findes forskellige oplæringsmuligheder, når du tager en EUX-uddannelse:

 • Oplæring i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
 • Dele af din oplæring i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
 • Oplæring i skoleoplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, ligesom hvis du havde læreplads i en virksomhed

Lige meget hvad, så hjælper vi dig med at finde Lærepladser, hvor du kan sætte den teori i spil, som du lærer, imens du er på skolen.

Din garanti

Vi har uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser, så du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du ikke finder en læreplads i en virksomhed, kan du tage din oplæring i oplæringscentret.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål til uddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål som mange stiller. Hvis ikke du finder svar, så kontakt os.
Hvad er en EUX-uddannelse?

EUX er en ungdomsuddannelse, hvor du både får studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du får det bedste fra begge uddannelser og kan selv vælge, om du vil i arbejde eller læse videre.

To uddannelser i én

Med en EUX-uddannelse får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du ikke behøver vælge mellem boglige og praktiske færdigheder – du får begge dele i én samlet pakke.

Fleksibilitet og fremtid

En EUX-uddannelse giver dig en fantastisk fleksibilitet. Når du er færdig, står alle døre åbne for dig. Du kan vælge at gå direkte ud i erhvervslivet og få et praktisk job inden for dit fag. Eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse og bygge videre på din viden.

Hvad laver man på EUX-uddannelserne?

Når du går på en EUX-uddannelse, bliver du undervist i det fagområde, du har valgt. Men du har samtidig en række gymnasiale fag på A-, B- og C-niveau. I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende gymnasiale fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Fysik

Afhængigt af din uddannelse kan du også få fag som teknologi, informationsteknologi, teknikfag, kemi og/eller erhvervsinformation.

Kombineret læring

EUX-uddannelsen giver dig en unik kombination af praktiske og teoretiske fag. Du bliver undervist i det fagområde, du har valgt, og samtidig får du en række gymnasiale fag, der sikrer, at du har en bred og dybdegående viden.

Får man løn under uddannelsen?

Ja, som EUX-elev skal du også have en læreplads i en virksomhed, som du laver en uddannelsesaftale med. Startlønnen ligger typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden.

Læreplads og praktisk erfaring

En vigtig del af din EUX-uddannelse er at få praktisk erfaring gennem en læreplads. Du vil lave en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du får mulighed for at anvende det, du har lært i skolen, i en virkelig arbejdssituation.

Startløn

Som EUX-elev kan du forvente en startløn, der typisk ligger mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden. Denne løn afhænger af den specifikke uddannelse og virksomhed, du er tilknyttet, men det giver dig en god økonomisk start på din karriere.

Fordele ved en læreplads

 • Praktisk erfaring: Anvend din teoretiske viden i praksis og bliv bedre rustet til fremtidige job.
 • Økonomisk støtte: Modtag en månedlig løn, mens du er under uddannelse.
 • Netværk: Opbyg kontakter i branchen, som kan være værdifulde for din fremtidige karriere.
Hvad er EUX personvognsmekaniker­uddannelsen?

EUX personvognsmekanikeruddannelsen er en kombination af en erhvervsuddannelse som personvognsmekaniker og en gymnasial eksamen. Uddannelsen giver dig både praktiske færdigheder inden for bilreparation og en studentereksamen, der åbner dørene til videregående uddannelser.

Hvilke fag får man på EUX personvognsmekaniker­uddannelsen?

Du får fag som benzin- og dieselmotorer, transmission, elektriske systemer, bremser og styretøj. Derudover får du gymnasiale fag som engelsk, matematik, fysik og teknologi.

Hvordan fungerer lærepladsen på EUX personvognsmekaniker­uddannelsen?

Som lærling arbejder du i en bilforretning eller på et autoværksted sammen med erfarne mekanikere. Du anvender din teoretiske viden fra skolen i praksis ved at fejlsøge, reparere og vedligeholde forskellige typer biler, både traditionelle og moderne.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder har man efter EUX personvognsmekaniker­uddannelsen?

Du kan videreuddanne dig til autoteknolog, produktionsteknolog, maskiningeniør eller energiteknolog. Med din gymnasiale eksamen har du adgang til en bred vifte af videregående uddannelser, præcis som hvis du havde taget en almindelig gymnasial uddannelse.

Kontakt en vejleder

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Tina Lyngby
Larsen
Vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3097
Maja
Bjarnesen
Vejleder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3958

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE