Skoleoplæringscenteret

Er det ikke lykkedes dig at finde en praktikplads, kan du tage hele eller dele af din praktik i praktikcentret. Du får samme kvalifikationer som i en virksomhed.

Ligesom en virksomhed

I praktikcentret har vi moderne lokaler og værkstedsfaciliteter, og vores instruktører er faguddannede og engagerede, så du kan få en uddannelse af høj kvalitet. Vi arbejder tæt sammen med lokale virksomheder, så du også får erfaring med erhvervslivet.

Bliv en af de eftertragtede

Med en EUX-uddannelse har du gode chancer for at finde en læreplads. Virksomhederne er vilde med EUX-elever. Efter grundforløbet begynder oplæringen, hvor du skifter mellem skole og praktik. På den måde kobles teorierne fra skolen sammen med den praktiske erfaring fra virksomheden.

Hvordan søger jeg læreplads?

Når du starter på din EUX-uddannelse, lærer du at skrive cv og ansøgninger. Du bliver også koblet op på praktikservice.dk og lærepladsen.dk, så du bliver synlig for virksomhederne.

Oplæringsmuligheder

Når du tager en EUX-uddannelse, har du flere oplæringsmuligheder:

  • Oplæring i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
  • Dele af din oplæring i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
  • Oplæring i oplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, som var du i en virksomhed

Uanset hvilken mulighed du vælger, hjælper vi dig med at finde lærepladser, hvor du kan bruge den teori, du lærer i skolen, i praksis.

Uddannelsesgaranti på EUX

Når du tager en EUX-uddannelse, skal du i praktik/lære i en virksomhed – og vi har uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser. Det betyder, at hvis det ikke lykkes dig at finde en praktikplads, så kan du tage dele af eller hele praktikken i praktikcentret. I praktikcentret arbejder du på et værksted, ligesom hvis du havde en almindelig praktikplads.

Læreplads i udlandet

Når du tager en EUX-uddannelse på TEC, har du gode muligheder for at komme til udlandet under din uddannelse. Tidligere elever har fx været i Spanien, Finland, Kenya og USA.

Læreplads i udlandet

Spørgsmål og svar

Hvordan får man en læreplads i skoleoplæringscenteret? Hvad laver man der? Hvornår begynder man? Og mange andre gode spørgsmål finder du svar på her.
Hvordan får man en læreplads i skoleoplæringscenteret?

Praktikcentret er et tilbud til dig, der ikke har fundet en praktikplads, når du afslutter grundforløbet på EUX. Du kan også komme i praktikcentret, hvis du mister din praktikplads uforskyldt.

Inden du forlader grundforløbet, bliver du indkaldt til et informationsmøde om praktikcentret. Der er mødepligt til mødet, og det er her, du udfylder en optagelsesblanket med et ja eller nej til praktikcentret.

For at blive optaget i praktikcentret, skal du dokumentere, at du har været aktiv praktikpladssøgende, og at du er oprettet på tec.praktikservice.dk. Du skal også opfylde de såkaldte EMMA-kriterier

Hvis du får tilbud om optagelse i praktikcentret, kan du ikke afslå tilbuddet og så blive optaget senere. Du får kun tilbuddet én gang.

Hvad laver man i Skoleoplæringscenteret?

Du får opgaver, der ligner de arbejdsopgaver, man får i en virksomhed, og praktikinstruktøren fungerer som en mester.

Hvornår begynder man i skoleoplæringscenteret?

Hvis du bliver optaget i praktikcentret, skal du begynde måneden efter, du har afsluttet grundforløbet på EUX.

På hvilke EUX-uddannelser kan man komme i praktik i?

Vi har uddannelsesgaranti alle vores EUX-uddannelser. Uddannelsesgaranti betyder, at du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis det ikke lykkes dig at få en praktikplads i en virksomhed, kan du på alle vores EUX-uddannelser tage din praktik i praktikcentret.

Hvad er skoleoplæringscenteret?

Praktikcentrene er spredt på tre af TECs adresser og er et tilbud til de elever, der ikke har fundet en praktikplads.

Vi lægger vægt på høj faglighed, og på at give dig den bedst mulige uddannelse. Derfor tager vi både udgangspunkt i fagenes fælles mål og de faglige traditioner. Vi arbejder også sammen med lokale virksomheder omkring kortere praktikaftaler, opgaver og projekter, så du kan få erfaring med erhvervslivet.

Imens du er i praktikcentret arbejder vi fortsat sammen om at skaffe dig en aftale med en virksomhed. Det kan enten være for resten af din praktik eller delaftaler, dvs. kortere aftaler.

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE