EUX­ smed

Ansøg nu

Bliv smed med EUX - design og konstruer fra bunden! Har du skabertrang og lyst til at konstruere helt fra bunden? Vil du også gerne være student? Som smed på EUX kan du designe og kreere lige hvad du har lyst til OG samtidigt tage en gymnasial eksamen. Hop ud i det - form din fremtid med EUX!

Kombinér kreativitet og håndværk. Glem bare de forældede forestillinger om jobbet som smed. Smeden er nemlig ikke længere en stor mand med en ambolt. Smedeuddannelsen er en moderne erhvervsuddannelse, hvor du lærer at bruge din kreativitet og dine hænder i samspil med teknologi fra højeste hylde. Hop ud i det - form din fremtid med EUX!
I takt med den teknologiske udvikling er det hårde, fysiske smedearbejde blevet overtaget af computerstyrede systemer og robotteknologi. Det betyder, at du som smed i stedet kan koncentrere dig om at designe, formgive og konstruere alt fra broer og porte til altaner og møbler.
Du har samme muligheder for videreuddannelse som dem med en gymnasial uddannelse. Du kan fx videreuddanne dig til energiteknolog eller produktionsteknolog. Mange vælger også at blive selvstændige.
HVILKE MULIGHEDER HAR DU EFTER DU ER UDDANNET?

Jobmuligheder

Som nyuddannet EUX smed åbner der sig et hav af jobmuligheder. Du kan arbejde i industrien med avancerede svejse- og konstruktionsopgaver inden for byggeri, skibsbygning og vedvarende energi.

Med en EUX-uddannelse kan du også videreuddanne dig til fx energiteknolog eller produktionsteknolog. Mange vælger desuden at starte deres egen virksomhed og tilbyde specialiserede smedeløsninger.

Videre­uddannelse

Som nyuddannet EUX smed har du mange videreuddannelsesmuligheder. Du kan vælge at læse videre til energiteknolog, hvor du arbejder med bæredygtige energiløsninger og optimering af energiforbrug.

En anden mulighed er at blive produktionsteknolog, hvor du lærer at planlægge og styre produktionsprocesser. Disse videregående uddannelser giver dig mulighed for at specialisere dig og åbner dørene til spændende karrierer inden for teknologi og innovation.

Uddannel­sens opbygning

Grundforløb (GF1)

20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 på EUX. Her får du en bred introduktion til EUX-linjerne, så du kan blive klogere på, hvilken EUX-uddannelse du vil starte på, når du skal på grundforløb 2. Undervejs på dit grundforløb 1 skal du vælge en EUX-fagretning. Det betyder, at du målretter dit grundforløb 1 mod en specifik EUX-uddannelse, som passer til dine interesser og karriereønsker.

Hovedforløb

1-4,5 år

På hovedforløbet er du skiftevis i lære og på skole. Det er også på hovedforløbet at du fordyber dig i det område, du har valgt at specialisere dig i. Uddannelsen veksler mellem skoleperioder og perioder på din læreplads. I skoleperioderne har du fag på gymnasieniveau, der supplerer din praktiske læring.
Vekseluddannelse
Fag

På EUX får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du gennemfører fag som dansk A, teknikfag A, engelsk B, matematik B, fysik B, samfundsfag C, kemi C og teknologi C. Afslutningsvis laver du et større tværfagligt projekt, som består af en skriftlig rapport og et mundtligt forsvar.

Læreplads

Vælger du en EUX-uddannelse, har du rigtig gode muligheder for at finde en læreplads. EUX-elever er eftertragtede af virksomhederne. Oplæringen begynder, når du har gennemført grundforløbet på EUX. Herefter veksler du mellem skole og oplæring, så der bliver skabt en sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed.
Arbejdsopgaver

Som nyuddannet EUX smed kan du arbejde med en bred vifte af opgaver inden for metalbearbejdning og konstruktion. Du vil typisk designe, svejse og montere metalstrukturer som trapper, altaner og stålkonstruktioner. Derudover kan du arbejde med vedligeholdelse og reparation af maskiner og tekniske systemer. Dine opgaver vil ofte involvere brug af avancerede computerstyrede systemer og robotteknologi.

Specialer

Der er flere forskellige specialer at vælge imellem på EUX smed.
Smed (bearbejdning)

Varighed 2 ½ år

Bearbejdningssmeden kan udføre enkle bearbejdningsopgaver som at skære, bukke og klippe metal. Du lærer at svejse og montere dele til færdige elementer og bliver også undervist i at efterse og vedligeholde de maskiner, du arbejder med. Dette giver dig en bred vifte af færdigheder, der gør dig i stand til at håndtere forskellige aspekter af metalbearbejdning og konstruktion.

Klejnsmed

Varighed 4 ½ år

Med en uddannelse som klejnsmed kan du fremstille både store og små konstruktioner i jern og stål. Du skaber fx brandtrapper og maskindele fra bunden. Andre typer arbejdsopgaver kan være at kreere dekorationer som kirkespir og vejrhaner eller at deltage i byggeriet af broer og vindmølletårne. Dette giver dig mulighed for at arbejde på både praktiske og kunstneriske projekter, der kræver præcision og kreativitet.

Rustfast smed

Varighed 4 ½ år

Som rustfast smed specialiserer du dig i at arbejde med rustfri materialer. Du lærer at klippe, skære og bukke rustfrit stål og aluminium, som bliver brugt til fx rustfri beholdere og rørsystemer. Du bliver også undervist i at svejse og efterbehandle de rustfri materialer.

Energiteknik

Varighed 4 ½ år

Vælger du specialet i energiteknik, lærer du at arbejde med alle former for rør og anlæg, fx til drikkevand, central- og fjernvarme, solfangere, aircondition og jordvarmeanlæg. Du lærer at lave rørsystemer og bukke rør, skære gevind og svejse sammen.

Maritim smed

Varighed 4 ½ år

Den maritime smed arbejder med de helt store stålkonstruktioner. Når du er færdiguddannet, kan du bygge og reparere dele til fx skibe, havvindmøller og boreplatforme. Under uddannelsen lærer du at skære, svejse og montere store dele, og du får desuden en unik viden om skibe og maritimt udstyr.

Svejser

Varighed 3 år

En svejser lærer at arbejde med mere avancerede svejsninger end den typiske smed. På uddannelsen arbejder du med at tilskære og sammenføje alle former for metaldele. Undervejs får du desuden et svejsercertifikat, så du kan udføre komplicerede opgaver med særlige krav.

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Læs den Lokale Undervisningsplan (LUP). LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.
LÆREPLADS

Sådan fungerer lærepladsen

På EUX smedeuddannelsen er der lærepladsgaranti. Det betyder, at du er garanteret en læreplads, når du skal begynde på dit hovedforløb. Hvis du ikke selv kan finde en læreplads, sørger vi for at finde en til dig. Dette sikrer, at du får den nødvendige praktiske erfaring og kan omsætte din teoretiske viden til virkelighed. Med en læreplads får du mulighed for at arbejde med spændende projekter og opgaver inden for dit speciale, hvilket giver dig et solidt fundament for din fremtidige karriere som smed.

Find en læreplads

Når du starter på din EUX-uddannelse, lærer du at skrive cv og ansøgninger. Du bliver også koblet op på praktikservice.dk og lærepladsen.dk, så du bliver synlig for virksomhederne.

Oplæringsmuligheder

Der findes forskellige oplæringsmuligheder, når du tager en EUX-uddannelse:

 • Oplæring i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
 • Dele af din oplæring i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
 • Oplæring i skoleoplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, ligesom hvis du havde læreplads i en virksomhed

Lige meget hvad, så hjælper vi dig med at finde Lærepladser, hvor du kan sætte den teori i spil, som du lærer, imens du er på skolen.

Din garanti

Vi har uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser, så du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du ikke finder en læreplads i en virksomhed, kan du tage din oplæring i oplæringscentret.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål til uddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål som mange stiller. Hvis ikke du finder svar, så kontakt os.
Hvad er en EUX-uddannelse?

EUX er en ungdomsuddannelse, hvor du både får studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du får det bedste fra begge uddannelser og kan selv vælge, om du vil i arbejde eller læse videre.

To uddannelser i én

Med en EUX-uddannelse får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du ikke behøver vælge mellem boglige og praktiske færdigheder – du får begge dele i én samlet pakke.

Fleksibilitet og fremtid

En EUX-uddannelse giver dig en fantastisk fleksibilitet. Når du er færdig, står alle døre åbne for dig. Du kan vælge at gå direkte ud i erhvervslivet og få et praktisk job inden for dit fag. Eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse og bygge videre på din viden.

Hvad laver man på EUX-uddannelserne?

Når du går på en EUX-uddannelse, bliver du undervist i det fagområde, du har valgt. Men du har samtidig en række gymnasiale fag på A-, B- og C-niveau. I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende gymnasiale fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Fysik

Afhængigt af din uddannelse kan du også få fag som teknologi, informationsteknologi, teknikfag, kemi og/eller erhvervsinformation.

Kombineret læring

EUX-uddannelsen giver dig en unik kombination af praktiske og teoretiske fag. Du bliver undervist i det fagområde, du har valgt, og samtidig får du en række gymnasiale fag, der sikrer, at du har en bred og dybdegående viden.

Får man løn under uddannelsen?

Ja, som EUX-elev skal du også have en læreplads i en virksomhed, som du laver en uddannelsesaftale med. Startlønnen ligger typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden.

Læreplads og praktisk erfaring

En vigtig del af din EUX-uddannelse er at få praktisk erfaring gennem en læreplads. Du vil lave en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du får mulighed for at anvende det, du har lært i skolen, i en virkelig arbejdssituation.

Startløn

Som EUX-elev kan du forvente en startløn, der typisk ligger mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden. Denne løn afhænger af den specifikke uddannelse og virksomhed, du er tilknyttet, men det giver dig en god økonomisk start på din karriere.

Fordele ved en læreplads

 • Praktisk erfaring: Anvend din teoretiske viden i praksis og bliv bedre rustet til fremtidige job.
 • Økonomisk støtte: Modtag en månedlig løn, mens du er under uddannelse.
 • Netværk: Opbyg kontakter i branchen, som kan være værdifulde for din fremtidige karriere.
Hvad er EUX smedeuddannelsen?

EUX smedeuddannelsen kombinerer en erhvervsuddannelse som smed med en gymnasial eksamen. Det betyder, at du både får praktiske færdigheder og teoretisk viden, som åbner for videreuddannelsesmuligheder.

Hvilke fag har man på EUX smedeuddannelsen?

På EUX smedeuddannelsen har du både erhvervsfag og gymnasiale fag. Du får fag som dansk A, teknikfag A, engelsk B, matematik B, fysik B, samfundsfag C, kemi C og teknologi C.

Hvordan er uddannelsen struktureret?

Uddannelsen veksler mellem skoleperioder og perioder på din læreplads. På hovedforløbet fordyber du dig i dit specialområde, og i skoleperioderne har du fag på gymnasieniveau. Du afslutter med et større tværfagligt projekt.

Hvilke jobmuligheder har man som nyuddannet EUX smed?

Som nyuddannet EUX smed kan du arbejde inden for industrien med svejse- og konstruktionsopgaver, designe og fremstille metalstrukturer, eller starte din egen virksomhed. Du har også mulighed for videreuddannelse som fx energiteknolog eller produktionsteknolog.

Er der lærepladsgaranti på EUX smedeuddannelsen?

Ja, der er lærepladsgaranti på EUX smedeuddannelsen. Det betyder, at du er garanteret en læreplads, når du skal begynde på dit hovedforløb. Hvis du ikke selv kan finde en læreplads, sørger vi for at skaffe en til dig.

Kontakt en vejleder

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Maja
Bjarnesen
Vejleder - Data
EMAIL
TELEFON +45 2545 3958