EUX Data og­ kommunikation

Ansøg nu

Vil du arbejde med computere, servere og programmering? Og samtidig tage en studentereksamen? EUX datauddannelsen er en moderne IT-uddannelse, som klæder dig på til en karriere i IT-branchen. Uddannelsen kombinerer praktiske færdigheder inden for IT med gymnasiale fag, så du både får en erhvervsuddannelse og en studentereksamen.

På EUX datauddannelsen er der bl.a. computerteknologi, design af avancerede netværk og programmering på menuen. Du lærer at udvikle, opbygge og vedligeholde IT-systemer og udvikler kompetencer, som er efterspurgt af virksomheder i hobetal. Denne kombination af praktisk og teoretisk viden sikrer, at du bliver godt rustet til en karriere i IT-branchen.
På EUX datauddannelsen får du både erhvervsfaglige og gymnasiale fag. Du lærer om programmering, operativsystemer, netværk og fejlfinding, som alle er vigtige kompetencer i IT-branchen. Samtidig får du gymnasiale fag som dansk A, engelsk B og matematik B, der giver dig en bred teoretisk baggrund og åbner muligheder for videregående uddannelser.
Når du er færdig med uddannelsen, kan du kalde dig datatekniker, og undervejs vælger du, om du vil specialisere dig i programmering eller infrastruktur. Du har rigtig gode muligheder for at finde job, når du er færdig med uddannelsen. Der er stor efterspørgsel efter de evner, du får på uddannelsen, og en stor del af vores elever finder job allerede inden endt uddannelse eller meget hurtigt efter.
HVILKE MULIGHEDER HAR DU EFTER DU ER UDDANNET?

Jobmuligheder

Når du er færdig med uddannelsen, kan du kalde dig datatekniker, og undervejs vælger du, om du vil specialisere dig i programmering eller infrastruktur. Du har rigtig gode muligheder for at finde job, når du er færdig med uddannelsen. Der er stor efterspørgsel efter de evner, du får på uddannelsen, og en stor del af vores elever finder job allerede inden endt uddannelse eller meget hurtigt efter.

Videreuddannelse

Når du er færdig med EUX data og kommunikation, har du en erhvervsfaglig studentereksamen, hvilket betyder, at du kan søge faglært arbejde og samtidig få adgang til videregående uddannelser på samme vilkår som personer med en gymnasial uddannelse.

Du kan bl.a. videreuddanne dig til automationsteknolog, it-teknolog og energiteknolog.

Uddannel­sens opbygning

Grundforløb (GF1)

20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 på EUX. Her får du en bred introduktion til EUX-linjerne, så du kan blive klogere på, hvilken EUX-uddannelse du vil starte på, når du skal på grundforløb 2. Undervejs på dit grundforløb 1 skal du vælge en EUX-fagretning. Det betyder, at du målretter dit grundforløb 1 mod en specifik EUX-uddannelse, som passer til dine interesser og karriereønsker.

Hovedforløb

1-4 år

På hovedforløbet er du skiftevis i lære og på skole. Derfor er det nødvendigt at have en uddannelsesaftale med en virksomhed eller med vores skoleoplæringscenter, for at du kan begynde på hovedforløbet. På lærepladsen bliver du oplært af din i hvordan du løser arbejdsopgaver ude i ’den virkelige verden’. I skoleperioderne får du både teoretisk og praktisk undervisning.
Vekseluddannelse
Fag

På EUX data og kommunikation får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du får fagene dansk A, engelsk B, fysik B, matematik B, informatik B, teknikfag B og samfundsfag C. Afslutningsvis skal du lave et større tværfagligt projekt, som udformes som en skriftlig rapport med et dertilhørende mundtligt forsvar.

Læreplads

Vælger du en EUX-uddannelse, har du rigtig gode muligheder for at finde en læreplads. EUX-elever er eftertragtede af virksomhederne. Oplæringen begynder, når du har gennemført grundforløbet på EUX. Herefter veksler du mellem skole og oplæring, så der bliver skabt en sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed.
Arbejdsopgaver

Som uddannet datatekniker kan du arbejde inden for en bred vifte af IT-områder, herunder netværksadministration, systemvedligeholdelse og programmering. Du kan finde job i både private virksomheder og offentlige institutioner, der har behov for at vedligeholde og optimere deres IT-systemer.

Specialer

Du kan vælge mellem to forskellige specialer på data- og kommunikationsuddannelsen.
Datatekniker (programmering)

Varighed 5 ½ år

Som datatekniker opbygger, vedligeholder og reparerer du it-systemer og dataanlæg. Med specialet i programmering arbejder du med at udvikle og programmere fx computerprogrammer, databasesystemer og apps fra bunden.

Datatekniker (infrastruktur)

Varighed 5 ½ år

Som datatekniker opbygger, vedligeholder og reparerer du it-systemer og dataanlæg. Med specialet i infrastruktur arbejder du med at designe, installere og konfigurere serverløsninger og avancerede LAN- og WAN-netværk.

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Læs den Lokale Undervisningsplan (LUP). LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.
LÆREPLADS

Sådan fungerer lærepladsen

Som EUX automatiktekniker tilbringer du en stor del af din tid som lærling i en virksomhed. Her får du hands-on erfaring og lærer at omsætte teori til praksis. På hovedforløbet veksler du mellem at blive undervist på skolen og at være i praktik. Størstedelen af uddannelsen foregår dog i din praktikvirksomheden. På hovedforløbet lærer du bl.a. om styrings- og reguleringssystemer, robotter, visions- og kommunikationssystemer, mekaniske systemer samt montage og idriftsætning af automatiske maskiner og anlæg. Du bliver også undervist i it-værktøjer og programmeringsudstyr.

Find en læreplads

Når du starter på din EUX-uddannelse, lærer du at skrive cv og ansøgninger. Du bliver også koblet op på praktikservice.dk og lærepladsen.dk, så du bliver synlig for virksomhederne.

Oplæringsmuligheder

Der findes forskellige oplæringsmuligheder, når du tager en EUX-uddannelse:

 • Oplæring i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
 • Dele af din oplæring i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
 • Oplæring i skoleoplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, ligesom hvis du havde læreplads i en virksomhed

Lige meget hvad, så hjælper vi dig med at finde Lærepladser, hvor du kan sætte den teori i spil, som du lærer, imens du er på skolen.

Din garanti

Vi har uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser, så du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du ikke finder en læreplads i en virksomhed, kan du tage din oplæring i oplæringscentret.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål til uddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål som mange stiller. Hvis ikke du finder svar, så kontakt os.
Hvad er en EUX-uddannelse?

EUX er en ungdomsuddannelse, hvor du både får studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du får det bedste fra begge uddannelser og kan selv vælge, om du vil i arbejde eller læse videre.

To uddannelser i én

Med en EUX-uddannelse får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du ikke behøver vælge mellem boglige og praktiske færdigheder – du får begge dele i én samlet pakke.

Fleksibilitet og fremtid

En EUX-uddannelse giver dig en fantastisk fleksibilitet. Når du er færdig, står alle døre åbne for dig. Du kan vælge at gå direkte ud i erhvervslivet og få et praktisk job inden for dit fag. Eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse og bygge videre på din viden.

Hvad laver man på EUX-uddannelserne?

Når du går på en EUX-uddannelse, bliver du undervist i det fagområde, du har valgt. Men du har samtidig en række gymnasiale fag på A-, B- og C-niveau. I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende gymnasiale fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Fysik

Afhængigt af din uddannelse kan du også få fag som teknologi, informationsteknologi, teknikfag, kemi og/eller erhvervsinformation.

Kombineret læring

EUX-uddannelsen giver dig en unik kombination af praktiske og teoretiske fag. Du bliver undervist i det fagområde, du har valgt, og samtidig får du en række gymnasiale fag, der sikrer, at du har en bred og dybdegående viden.

Får man løn under uddannelsen?

Ja, som EUX-elev skal du også have en læreplads i en virksomhed, som du laver en uddannelsesaftale med. Startlønnen ligger typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden.

Læreplads og praktisk erfaring

En vigtig del af din EUX-uddannelse er at få praktisk erfaring gennem en læreplads. Du vil lave en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du får mulighed for at anvende det, du har lært i skolen, i en virkelig arbejdssituation.

Startløn

Som EUX-elev kan du forvente en startløn, der typisk ligger mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden. Denne løn afhænger af den specifikke uddannelse og virksomhed, du er tilknyttet, men det giver dig en god økonomisk start på din karriere.

Fordele ved en læreplads

 • Praktisk erfaring: Anvend din teoretiske viden i praksis og bliv bedre rustet til fremtidige job.
 • Økonomisk støtte: Modtag en månedlig løn, mens du er under uddannelse.
 • Netværk: Opbyg kontakter i branchen, som kan være værdifulde for din fremtidige karriere.
Hvad er EUX data og kommunikationsuddannelsen?

EUX data og kommunikationsuddannelsen er en kombination af en erhvervsuddannelse inden for IT og en gymnasial eksamen. Uddannelsen giver dig både praktiske færdigheder inden for IT og en studentereksamen, der åbner dørene til videregående uddannelser.

Hvilke specialer kan man vælge på hovedforløbet?

På hovedforløbet kan du vælge specialer som programmering eller infrastruktur. Dit valg af speciale afgør, hvilke specifikke områder du vil fokusere på og dygtiggøre dig inden for.

Hvilke arbejdsopgaver kan man forvente som færdiguddannet?

Som færdiguddannet kan du arbejde med fejlfinding, installation og vedligeholdelse af IT-systemer, opsætning og administration af netværk, udvikling og programmering af software, datasikkerhed og IT-support. Du kan også konfigurere servere og arbejde med cloud-løsninger.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder har man efter EUX data og kommunikationsuddannelsen?

Efter EUX data og kommunikationsuddannelsen kan du videreuddanne dig til automationsteknolog, it-teknolog eller energiteknolog. Du har også adgang til andre videregående uddannelser på samme vilkår som personer med en gymnasial uddannelse.

Kontakt en vejleder

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Maja
Bjarnesen
Vejleder - Data
EMAIL
TELEFON +45 2545 3958