Udbudspolitik og samarbejdsaftaler

TEC samarbejder med andre uddannelsesinstitutioner for at tilbyde alle de kurser og efteruddannelser, vi er godkendt til.

TEC samarbejder med andre VEU-udbydere for at sikre et bredt udbud af voksen- og efteruddannelser. Det betyder, at vi både udlåner vores godkendelser til AMU-kurser til andre skoler, så de kan afholde kurserne, og selv låner godkendelser for at dække behovet for uddannelse.

Udbudspolitik for voksen- og efteruddannelse

I andre tilfælde har TEC indgået aftaler med underleverandører om afholdelse af kurser (udlicitering):

TECs udbudspolitik

TECs samarbejdsaftaler

Samarbejd­saftaler – Skoleoplærings­centret

TECs Skoleoplæringscenter har også indgået samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner.

Samarbejdsaftaler i praktikcentret

Udbuds­godkendelser – Skoleoplæringscentret

Her kan du se TECs godkendelser til at udbyde skolepraktik i Skoleoplærings*centret.

Udbudsgodkendelser i praktikcentret

Udbuds­godkendelser – Fælles Kompetence­beskrivelser

Her finder du en oversigt over de fælles kompetencebeskrivelser (FKB'er), TEC er godkendt til samt de AMU-mål godkendelsen omfatter.

Udbudsgodkendelse – FKB

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE