Sådan tilmelder du dig et kursus

Find dit kursus på TEC. Vælg mellem mere end 300 AMU-kurser og efteruddannelser. Se hjælp og vejledning til tilmelding til kurser.

Hvis du deltager som medarbejder eller privatperson

Hvis du skal deltage på et AMU-kursus som medarbejder eller privatperson, kan du tilmelde dig på vores hjemmeside. Find kurset, klik på "Tilmeld", og følg vejledningen.

Du skal bruge digital signatur eller MitID, når du tilmelder dig AMU-kurser og søger VEU-godtgørelse. Hvis virksomheden er logget ind og foretager tilmeldingen, skal virksomheden også søge godtgørelsen. Hvis du selv er logget ind og tilmelder dig, er det dig, der skal søge godtgørelsen.

Find vejledninger til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse på voksenuddannelse.dk. Har du spørgsmål, kan du kontakte vores Kursusadministration på tlf. 38 17 70 00.

Hvis du har ret til jobrettet uddannelse for ledige (a-kasse)

Er du ledig og modtager dagpenge, skal du kontakte din A-kasse for at undersøge, om du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, og inden for hvilken periode. Hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte Kursusadministrationen på tlf. 38 17 70 00. Vi udfylder en blanket, som skal godkendes af din a-kasse. Har du ikke ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du kontakte dit jobcenter.

Som forsikret ledig kan du deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været ledig i fem uger. Du kan vælge kurser fra den landsdækkende positivliste, så længe de er inden for samme erhvervsgruppe. Kurserne kan vare op til seks uger i alt (30 kursusdage).

Læs mere om seks ugers jobrettet uddannelse HER, hvor du også kan hente den totale oversigt.

Hvis du er ledig (jobcenter)

Er du ledig, skal du kontakte dit Jobcenter. Hvis Jobcenteret godkender kurset, sørger de for tilmeldingen.

Hvem kan få en uddannelse?

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ledig og enten faglært, ufaglært eller har en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse. Denne ret gælder efter 5 ugers ledighed.

Du kan nu tage 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du har været ledig i 5 uger og enten er faglært, ufaglært eller har både en erhvervsfaglig og kort videregående uddannelse.

Godt at vide om AMU-kurser

Vi har samlet det, der er værd at vide om kurser. Her kan du fx se, hvem der kan deltage på AMU-vilkår, priser på kurser, godtgørelse mv.

Kurser på TEC

Få hjælp til tilmelding

Er du i tvivl om tilmelding til kurser, er du altid velkommen til at kontakte kursusadministrationen. De kan hjælpe dig med at finde ud af, om du deltager på AMU-vilkår eller om du først skal have fat i a-kasse eller jobcenter.

Kursusadministration

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE