Kurser på TEC

Vi arbejder tæt sammen med brancher og virksomheder om at skabe kurser af høj kvalitet, der er på forkant med udviklingen, så vi sammen kan uddanne kvalificerede og kompetente medarbejdere.

Hvert år vælger mere end 12.000 personer at tage kurser og efteruddannelse på TEC. Vi arbejder for, at alle vores kursister udvikler sig fagligt mest muligt. Vores kurser bygger på faglighed, kvalitet og kundeorientering, og vi udnytter vores brede udvalg til at opfylde vores kunders behov.

Find dit kursus

Vi hjælper dig med at finde det rigtige kursus for dig og din virksomhed

Find det rigtige kursus

Godt at vide om kurser på TEC

Vi har samlet, alt hvad der er værd at vide om kurser på TEC. Få styr på hvem der kan tage AMU-kurser, hvad kurserne koster og betaling af kurser.
Hvad er AMU-kurser?

Vi tilbyder over 300 AMU-kurser i København. AMU står for Arbejdsmarkedsuddannelse, som er kurser og efteruddannelse for både faglærte og ufaglærte. Kurserne er til dig, uanset om du er i job, selvstændig eller ledig.

Hvad koster et kursus?

Prisen for at deltage i et kursus afhænger af kurset og om du er ledig eller i arbejde. Du kan finde de aktuelle priser under hvert enkelt kursus.

Pris for kurser til ledige

Er du ledig, skal din A-kasse eller jobcenter godkende, at du tager kurset. Som ledig betaler du den fulde pris. Du finder prisen under Pris for ledige på hvert enkelt kursus.

Pris for faglærte/ufaglærte i job

Er du faglært eller ufaglært og i job, betaler du prisen med tilskud. Du finder prisen med tilskud under Deltagerpris på hvert enkelt kursus.

Pris for andre

Har du en videregående uddannelse, eller falder du uden for AMU-målgruppen, betaler du den fulde pris. Du finder den fulde pris under Deltagere uden for AMU-målgruppe på hvert enkelt kursus.

Hvis du er i tvivl om, hvilke kursuspriser der gælder for dig, er du meget velkommen til at kontakte kursusadministrationen på 3817 700.

Betaling

Skolen sender faktura for betaling og indkaldelsesbrev senest 10 dage før kursusstart. Deltagerbetaling skal være indbetalt inden kursusstart og refunderes ikke ved for sen framelding/udeblivelse.

Kursusfaciliteter

Når du tager dit kursus eller efteruddannelse på TEC, bliver du undervist i de nyeste teknologier. Vi har moderne og veludstyrede værksteder og teorilokaler, med udstyr der ligner det, du er vant til at bruge.

Vi har også særlige voksenmiljøer til vores kursister. Her kan du netværke og snakke med de andre kursister over en kop kaffe, når du er på kursus.

Forplejning

Vi har kantiner på alle vores kursussteder, hvor du kan købe kaffe, frugt og frokost. Kantinen tilbyder også forskellige forplejningspakker. Ønskes en forplejningspakke så send gerne en mail til mail@dinnerdeluxe.dk  (oplys her CVR eller EAN nummer)

Tilskud og godtgørelse

Kost og logi

Hvis du kan dokumentere, at du har mere end 120 km tur/retur mellem din bopæl og kursusstedet, kan du få tilskud til overnatning. Bemærk, at det er overnatningen, der udløser retten til tilskud. Du kan ikke få tilskud, hvis du vælger ikke at blive indkvarteret, eller hvis du bor i egen campingvogn eller lignende.

Er du ledig, skal du søge tilskud hos dit Jobcenter. Har du en videregående uddannelse, kan du kun få tilskud til kost og logi, hvis du ikke har brugt denne mulighed inden for de sidste fem år.

Der kan maksimalt udbetales 550 kr. pr. dag.

Du søger tilskud via vores digitale blanketsystem. Se vejledning til at logge ind og udfylde ansøgningsskemaet på vores hjemmeside.

Søg tilskud

 

VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er en dispensation, som din medarbejder eller virksomhed kan få for tabt arbejdsfortjeneste, når medarbejderen deltager i erhvervsrettede kurser og uddannelser.

Virksomheden kan få VEU-godtgørelse udbetalt, hvis den udbetaler løn til medarbejderen under kurset. Det kræver, at virksomheden og medarbejderen har aftalt, at medarbejderen får sin sædvanlige løn udbetalt under kurset.

Hvis medarbejderen foretrækker selv at modtage VEU-godtgørelsen, kan virksomheden ikke modsætte sig dette, hvis medarbejderen ikke modtager løn.

VEU-godtgørelsen udgør ca. 893 kr. pr. dag. Om medarbejderen eller virksomheden kan få udbetalt den fulde VEU-godtgørelse afhænger blandt andet af medarbejderens sædvanlige løn.

Medarbejderen kan få VEU-godtgørelse, hvis hans/hendes uddannelsesniveau svarer til en erhvervsuddannelse eller lavere. Du søger VEU-godtgørelse digitalt på efteruddannelse.dk.

Gå til voksenuddannelse.dk

Befordringstilskud

Befordringstilskud hjælper med at dække udgifterne til transport til og fra din uddannelse. Du kan ikke få dækket dine udgifter fuldt ud, da det kun er et tilskud.

Daglig transport

Har du mere end 24 km tur/retur til kursusstedet, kan du få hjælp til dækning af de udgifter, der overstiger de 24 km, dog højst 576 km pr. dag.

I forbindelse med indkvartering

Er medarbejderen indkvarteret under uddannelsen, kan der ydes befordringstilskud til:

  • Ud- og hjemrejsen (første og sidste dag med indkvartering)
  • Rejser hjem og ud i weekender mellem kursusdage
  • Rejser hjem og ud i forbindelse med søgnehelligdage (helligdage, der falder på dage, som ellers ville være normale arbejdsdage – for eksempel Langfredag)

Befordringstilskuddet beregnes ud fra afstanden mellem medarbejderens bopæl og uddannelsesstedet, uanset hvor han eller hun er indkvarteret. Der kan maksimalt udbetales tilskud til 400 km pr. rejse.

Bemærk, at du ikke kan få tilskud, hvis undervisningen foregår på din arbejdsplads. Du kan søge om godtgørelse fra første kursusdag via efteruddannelse.dk med din personlige eller firmaets NemID eller digitale signatur. Du skal senest søge 4 uger efter sidste kursusdag.

Gå til voksenuddannelse.dk

Kompetencefondsmidler

Medarbejdere og virksomheder kan søge om tilskud til deltagelse i efteruddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om uddannelsesfonde. Find din kompetencefond, se hvordan du søger midler, og find links til ansøgningsblanketter.

Kompetencefond

Aflysning af kurser

I tilfælde af at TEC aflyser et helt hold  på første kursusdag, er virksomheden berettiget til VEU-godtgørelse for første kursusdag. Herudover kan TEC ikke give erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, lokaludgift etc.

 

Afbud og udeblivelse

Ved sent afbud og udeblivelse

Skolen opkræver et gebyr ved sent afbud og udeblivelse. Gebyrets størrelse afhænger af kursets længde og frameldingstidspunkt.

Afbud senere end en uge før kursusstart medfører et gebyr på:

  • 1.500 kr. for kurser op til en uges varighed.
  • 2.500 kr. for kurser over en uges varighed.

Udeblivelse på første kursusdag medfører et gebyr på:

  • 2.500 kr. for kurser op til en uges varighed.
  • 3.500 kr. for kurser over en uges varighed.

Disse vilkår gælder ved tilmelding af deltagere fra arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

I visse tilfælde kan arbejdsgiveren fritages for at betale afmeldegebyr:

  • Hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at udeblivelse eller afmelding skyldes lovligt forfald, f.eks. sygdom.
  • Hvis arbejdsgiveren erstatter en udeblevet eller afmeldt medarbejder med en anden.
  • Hvis kurset aflyses af uddannelsesstedet.

Dine undervisere

Vores kursusundervisere kombinerer høj faglighed med voksenpædagogisk viden og erfaring. Det giver undervisning af høj kvalitet og stor tilfredshed hos vores kursister.

Skræddersyede kurser

Har din virksomhed behov for at tilpasse kurserne, har vi rigtig gode muligheder for fleksibilitet. Vi skræddersyr jeres kurser, så de fx kan afholdes ude i virksomheden eller blive sammensat i kursuspakker.

Kursusmuligheder
SPØRGSMÅL TIL ­KURSER OG EFTERUDDANNELSE?
KONTAKT

Kursus

Placeholder billede