EUX­ elektriker

Ansøg nu

Skal jeg klippe den grønne eller den blå ledning? Som EUX elektriker får du en gymnasial uddannelse, samtidig med at du lærer, hvordan el-kabler, -tavler og -systemer skal skrues sammen. Du får både praktiske færdigheder inden for elinstallationer og en studentereksamen, der giver dig adgang til videregående uddannelser.

Som elektriker skal du være med til at tænke nyt og anderledes, så nye og bedre energiløsninger kan se dagens lys. Det kan eksempelvis dreje sig om effektivisering og udnyttelse af vedvarende energi. Du finder den bedste løsning, rådgiver kunden og installerer eller reparerer alt fra elinstallationer og alarmanlæg til datanetværk og robotter.
På EUX elektrikeruddannelsen kommer du på hjemmebane i fag som el-teknik, måleteknik, el-installation og netværksteknik. Du får også gymnasiale fag som dansk, engelsk, matematik og fysik. Denne kombination af tekniske og akademiske fag sikrer, at du bliver godt rustet til både praktiske opgaver og videregående uddannelser.
En uddannelse som EUX elektriker er et suverænt springbræt på grund af de utallige muligheder for videreuddannelse. Du har samme muligheder for at læse videre, som hvis du havde taget en gymnasial uddannelse, så du kan hele tiden udvikle dig og prøve kræfter med nye spændende udfordringer. Du kan bl.a. videreuddanne dig til miljø- eller energiteknolog. Mange vælger også at blive selvstændige og starte deres egen virksomhed.
HVILKE MULIGHEDER HAR DU EFTER DU ER UDDANNET?

Jobmuligheder

Med en EUX elektrikeruddannelse har du mange spændende jobmuligheder. Du kan arbejde som elektriker i private virksomheder eller offentlige institutioner, hvor du installerer, vedligeholder og reparerer el-installationer og systemer. Du kan også specialisere dig inden for områder som alarmanlæg, datanetværk, robotteknologi og vedvarende energiløsninger. Desuden har du mulighed for at blive selvstændig og starte din egen virksomhed. Med den gymnasiale del af uddannelsen kan du også vælge at læse videre til fx miljø- eller energiteknolog.

Videreuddannelse

Med en EUX elektrikeruddannelse har du mange muligheder for videreuddannelse. Du kan læse videre til miljø- eller energiteknolog, hvor du arbejder med bæredygtige energiløsninger og effektivisering af energiforbrug.

Du kan også vælge at blive automationsteknolog eller it-teknolog, hvor du specialiserer dig i avancerede teknologiske systemer og automatisering. Med den gymnasiale del af din uddannelse har du adgang til en bred vifte af videregående uddannelser, præcis som hvis du havde taget en almindelig gymnasial uddannelse.

Uddannel­sens opbygning

Grundforløb (GF1)

20 uger

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 1 på EUX. Her får du en bred introduktion til EUX-linjerne, så du kan blive klogere på, hvilken EUX-uddannelse du vil starte på, når du skal på grundforløb 2. Undervejs på dit grundforløb 1 skal du vælge en EUX-fagretning. Det betyder, at du målretter dit grundforløb 1 mod en specifik EUX-uddannelse, som passer til dine interesser og karriereønsker.

Hovedforløb

1-4 år

På 1. hovedforløb lærer du de basale el-opgaver, som er fundamentet i en elektrikers arbejde. På 2. og 3. hovedforløb specialiserer du dig i det, der interesserer dig. Din specialisering bliver tonet alt efter hvilke moduler, du vælger på 2. og 3. hovedforløb. Dette giver dig mulighed for at fokusere på områder som fx el-installationer, netværksteknik eller vedvarende energi.
Vekseluddannelse
Fag

På EUX elektrikeruddannelsen bliver du bl.a. undervist i el-teknik, måleteknik, el-installation og netværksteknik. Desuden har du fag som dansk, engelsk, matematik og teknikfag på gymnasieniveau.

Læreplads

Vælger du en EUX-uddannelse, har du rigtig gode muligheder for at finde en læreplads. EUX-elever er eftertragtede af virksomhederne. Oplæringen begynder, når du har gennemført grundforløbet på EUX. Herefter veksler du mellem skole og oplæring, så der bliver skabt en sammenhæng mellem de teorier og metoder, du lærer i skolen, og det du lærer ude i din virksomhed.
Arbejdsopgaver

Som uddannet fra EUX elektrikeruddannelsen kan du installere og vedligeholde el-installationer, fejlsøge og reparere elektriske systemer samt opsætte datanetværk. Du kan også arbejde med vedvarende energisystemer som solcelleanlæg og vindmøller, installere alarm- og sikkerhedssystemer og arbejde med automation og robotteknologi. Desuden kan du rådgive kunder om energibesparende løsninger og sikker el-installation.

Moduler på EUX Elektriker

5 år

På 2. og 3. hovedforløb gennemgår en bred faglig pakke med 4 moduler. Her arbejder du bl.a. med mindre installationer i private boliger, intelligente bygninger, der automatisk tilpasser sig brugerne, kommunikationsteknik (datanetværk og serverrum) og styring- og reguleringsteknik.

Lokal Undervisningsplan (LUP)

Læs den Lokale Undervisningsplan (LUP). LUP beskriver bl.a. struktur og tilrettelæggelse af uddannelserne, samt de pædagogiske og didaktiske principper der er gældende for undervisningen.
LÆREPLADS

Sådan fungerer lærepladsen

Som lærling på EUX elektrikeruddannelsen får du hands-on erfaring i en virksomhed, hvor du arbejder sammen med erfarne elektrikere. Her lærer du at anvende din teoretiske viden i praksis ved at installere, vedligeholde og reparere elektriske systemer. Du får også mulighed for at specialisere dig inden for områder som netværksteknik, vedvarende energi eller automation. Praktikperioden giver dig et værdifuldt indblik i branchen og forbereder dig godt til din fremtidige karriere som elektriker.

Find en læreplads

Når du starter på din EUX-uddannelse, lærer du at skrive cv og ansøgninger. Du bliver også koblet op på praktikservice.dk og lærepladsen.dk, så du bliver synlig for virksomhederne.

Oplæringsmuligheder

Der findes forskellige oplæringsmuligheder, når du tager en EUX-uddannelse:

 • Oplæring i samme virksomhed gennem hele din uddannelse
 • Dele af din oplæring i én virksomhed og andre dele i andre virksomheder
 • Oplæring i skoleoplæringscentret på TEC, hvor du arbejder på et værksted, ligesom hvis du havde læreplads i en virksomhed

Lige meget hvad, så hjælper vi dig med at finde Lærepladser, hvor du kan sætte den teori i spil, som du lærer, imens du er på skolen.

Din garanti

Vi har uddannelsesgaranti på alle vores EUX-uddannelser, så du er garanteret at kunne gennemføre din uddannelse. Hvis du ikke finder en læreplads i en virksomhed, kan du tage din oplæring i oplæringscentret.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål til uddannelsen

Her kan du finde svar på de spørgsmål som mange stiller. Hvis ikke du finder svar, så kontakt os.
Hvad er en EUX-uddannelse?

EUX er en ungdomsuddannelse, hvor du både får studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Du får det bedste fra begge uddannelser og kan selv vælge, om du vil i arbejde eller læse videre.

To uddannelser i én

Med en EUX-uddannelse får du både en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Det betyder, at du ikke behøver vælge mellem boglige og praktiske færdigheder – du får begge dele i én samlet pakke.

Fleksibilitet og fremtid

En EUX-uddannelse giver dig en fantastisk fleksibilitet. Når du er færdig, står alle døre åbne for dig. Du kan vælge at gå direkte ud i erhvervslivet og få et praktisk job inden for dit fag. Eller du kan vælge at læse videre på en videregående uddannelse og bygge videre på din viden.

Hvad laver man på EUX-uddannelserne?

Når du går på en EUX-uddannelse, bliver du undervist i det fagområde, du har valgt. Men du har samtidig en række gymnasiale fag på A-, B- og C-niveau. I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende gymnasiale fag:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Matematik
 • Fysik

Afhængigt af din uddannelse kan du også få fag som teknologi, informationsteknologi, teknikfag, kemi og/eller erhvervsinformation.

Kombineret læring

EUX-uddannelsen giver dig en unik kombination af praktiske og teoretiske fag. Du bliver undervist i det fagområde, du har valgt, og samtidig får du en række gymnasiale fag, der sikrer, at du har en bred og dybdegående viden.

Får man løn under uddannelsen?

Ja, som EUX-elev skal du også have en læreplads i en virksomhed, som du laver en uddannelsesaftale med. Startlønnen ligger typisk mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden.

Læreplads og praktisk erfaring

En vigtig del af din EUX-uddannelse er at få praktisk erfaring gennem en læreplads. Du vil lave en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du får mulighed for at anvende det, du har lært i skolen, i en virkelig arbejdssituation.

Startløn

Som EUX-elev kan du forvente en startløn, der typisk ligger mellem 7.000 kr. og 9.500 kr. om måneden. Denne løn afhænger af den specifikke uddannelse og virksomhed, du er tilknyttet, men det giver dig en god økonomisk start på din karriere.

Fordele ved en læreplads

 • Praktisk erfaring: Anvend din teoretiske viden i praksis og bliv bedre rustet til fremtidige job.
 • Økonomisk støtte: Modtag en månedlig løn, mens du er under uddannelse.
 • Netværk: Opbyg kontakter i branchen, som kan være værdifulde for din fremtidige karriere.
Hvad er EUX elektrikeruddannelsen?

EUX elektrikeruddannelsen er en kombination af en erhvervsuddannelse som elektriker og en gymnasial eksamen. Uddannelsen giver dig både praktiske færdigheder inden for elektrikerfaget og en studentereksamen, der giver adgang til videregående uddannelser.

Hvilke fag får man på EUX elektrikeruddannelsen?

På EUX elektrikeruddannelsen får du fag som el-teknik, måleteknik, el-installation og netværksteknik. Derudover får du gymnasiale fag som dansk, engelsk, matematik og fysik.

Hvordan fungerer lærepladsen på EUX elektrikeruddannelsen?

Som lærling på EUX elektrikeruddannelsen får du hands-on erfaring i en virksomhed, hvor du arbejder sammen med erfarne elektrikere. Her anvender du din teoretiske viden i praksis ved at installere, vedligeholde og reparere elektriske systemer.

Hvilke specialiseringsmuligheder er der på hovedforløbet?

På 2. og 3. hovedforløb kan du specialisere dig inden for områder som el-installationer, netværksteknik, vedvarende energi eller automation. Din specialisering afhænger af de moduler, du vælger.

Hvilke jobmuligheder har man efter EUX elektrikeruddannelsen?

Efter endt uddannelse kan du arbejde som elektriker med opgaver som installation og vedligeholdelse af el-systemer, fejlfinding, netværksteknik og vedvarende energisystemer. Du kan også vælge at blive selvstændig eller videreuddanne dig til fx miljø- eller energiteknolog.

Kontakt en vejleder

Har du spørgsmål? Så sidder vi klar til at hjælpe dig.
Maja
Bjarnesen
Vejleder - Data
EMAIL
TELEFON +45 2545 3958