Way2Go

Way2Go er et brobygningsforløb til unge i alderen 18-29 år i Storkøbenhavn. Alle aktiviteter har til formål at få de unge hurtigst muligt i erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder.

Brobygning til uddannelse

Way2Go er et brobygningsforløb for unge mellem 18 og 29 år. Målet er klart: at få dig hurtigt i gang med en erhvervsuddannelse, der giver gode jobmuligheder.

Forløbet følger et fast skema og indeholder:

 • Praksisnære besøg på erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsespraktik
 • Virksomhedspraktik
 • Projektorienteret undervisning relateret til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet

Hvad indeholder brobygnings­forløbet?

Brobygningsforløbet bygger på et fast skema med praksisnære besøg på erhvervsuddannelserne, uddannelsespraktik, virksomhedspraktik, samt projektorienteret undervisning relateret til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet.
Besøgsdag

Vi holder besøgsdag hver 14. dag, hvor du kan høre om vores tilbud, se vores lokaler og få svar på dine spørgsmål. Besøgsdagen er en fantastisk mulighed for at opleve Way2Go på nært hold.

Hvornår og hvor?

Besøgsdagene afholdes hver onsdag i lige uger kl. 10. Du finder os her:

Adresse: TEC
Stæhr Johansens Vej 7, 3. sal
2000 Frederiksberg
Way2Go’s loungeområde

Hvem kan deltage?

Alle, der ønsker at vide mere om vores tilbud, er velkomne. Dette inkluderer unge ledige, jobcenter-medarbejdere, mentorer, støtte-/kontaktpersoner, hjemmevejledere og andre interesserede.

Hvis den unge deltager alene, og I ønsker bekræftelse på fremmøde, kan I sende en sikker mail til way2go@tec.dk. Vi vil herefter bekræfte deltagelsen ved besøgets afslutning.

Hvad kan du forvente?

På besøgsdagen fortæller vi om vores arbejdsmetoder. Du får mulighed for at mærke stemningen, blive vist rundt og møde både andre unge og vores medarbejdere. Der vil også være tid til en individuel samtale, hvis du har spørgsmål eller ønsker mere specifik information.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for flere oplysninger, kan du kontakte os:

Koordinator: 
Jesper Reimer Jørgensen
Mail: jrj@tec.dk
Mobil: +45 2545 3275

Uddannelsesleder:
Pia Pode Milwertz
Mail: ppm@tec.dk
Mobil: +45 2545 3697

Vi glæder os til at møde dig og vise dig, hvad Way2Go kan tilbyde!

Undervisning og skema

Vejledere og faglærere på Way2Go arbejder med anvendelsesorienteret undervisning, der veksler mellem praksis og teori.

Undervisningen bliver bl.a. gennemført som større og mindre projekter af 1-5 dages varighed og knytter sig direkte til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet med udgangspunkt i:

 • Opkvalificering i dansk og matematik 
 • Undervisning der er rettet mod erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsesvalg og uddannelsesinformation
 • Praktiketablering, cv og ansøgning
 • Studie- og præsentationsteknik
 • Privatøkonomi
 • Praktik- og jobmuligheder
 • Lønvilkår, faglig organisering og arbejdsmiljø
Uddannelsesvejledning

På Way2Go er uddannelsesvejledning en vigtig del af vores brobygningsforløb. Vi arbejder individuelt med de unge for at styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer. Vores mål er at sikre, at de unge bliver godt understøttet i deres udvikling og uddannelsesvalg.

Personlig vejleder fra start

Når en ung starter på Way2Go, bliver de tilknyttet en uddannelsesvejleder. Vejlederen hjælper med at håndtere barrierer og arbejder med faglig opkvalificering. Fokusområderne for vores uddannelsesvejledere inkluderer:

 • Faglig opkvalificering: Hjælp til at opfylde karakterkravene på erhvervsuddannelserne (minimum 02 i dansk og matematik).
 • Uddannelsesvejledning: Specifik vejledning rettet mod erhvervsuddannelserne.
 • Kompetenceudvikling: Understøttelse af den unges faglige, sociale og personlige kompetencer.
 • Sparring: Tilbyde støtte i både faglige og private spørgsmål, der relaterer sig til uddannelsesparathed.
 • Praktikpladser: Etablering af uddannelsespraktik og virksomhedspraktik.
 • Uddannelsesvalg: Hjælp til at træffe det rette uddannelsesvalg.
 • Relationsopbygning: Skabe en stærk relation til den unge og støtte dem i at danne relationer med hinanden.

Samarbejde med jobcentret

Vi arbejder tæt sammen med jobcentret for at sikre, at den unges uddannelsesplan og fremdrift følges nøje. Dette samarbejde er med til at skabe en helhedsorienteret støtte, så de unge kan opnå deres mål og drømme.

Hos Way2Go gør vi vores bedste for at skabe et støttende og udviklende miljø for alle unge.

Uddannelses- og virksomhedspraktik

På Way2Go kommer den unge til at opleve både erhvervsuddannelserne og virksomhederne inden for en bred vifte af brancher, der knytter sig til uddannelserne.

Introduktion til erhvervsuddannelserne

Vi besøger de ni adresser, som TEC og NEXT fordeler sig på. Her får de unge mulighed for at:

 • Møde faglærerne: Få indsigt i erhvervsuddannelserne, adgangskrav og fagene på uddannelserne.
 • Afprøve håndværket: Arbejde i værkstederne med udgangspunkt i en konkret opgave, som løses individuelt eller i fællesskab.
 • Hands-on erfaring: Få praktisk erfaring med de forskellige erhvervsuddannelser og opleve miljøet på skolerne.

Introduktion til virksomheder og arbejdsmarked

En vigtig del af afklaringsforløbet er besøget i brancherettede virksomheder, hvor de unge får indsigt i jobmulighederne inden for erhvervsuddannelserne. Vi får også besøg af mestre, lærlinge og rollemodeller, der giver en introduktion til de mange forskellige brancher, som erhvervsuddannelserne fører til.

Dette forløb giver de unge en omfattende forståelse af både uddannelsesmulighederne og de karriereveje, de kan følge.

Visitation

Visitation til brobygningsforløbet på Way2Go sker gennem jobcentret. Konsulenten fra jobcentret skal angive følgende:

 • Forløbets formål: Hvad er målet med forløbet for den unge?
 • FVU-målgruppe: Om den unge er i målgruppen for Forberedende Voksenundervisning (FVU).
 • Særlige hensyn og mål: Er der særlige hensyn eller specifikke mål, som Way2Go skal fokusere på sammen med den unge?

Kontaktinformation

For mere information vedrørende visitation, kontakt Pia Pode Milwertz på ppm@tec.dk.

Opstart

Der er opstart på Way2Go hver mandag.

Med denne struktur sikrer vi, at den unge får den rette støtte og vejledning fra start. Vi glæder os til at tage imod de unge og hjælpe dem på vej mod deres uddannelsesmål.

Mentorordning

Erfaringen viser, at overgangen mellem miljøer kan være en skrøbelig periode for unge. Derfor er vi på Way2Go særligt opmærksomme på at støtte de unge i overgangen fra vores forløb til starten på en erhvervsuddannelse.

Mentorstøtte fra start

For at styrke tilknytningen til uddannelsesstedet og opbygge et stærkt netværk for de unge, indleder vores mentorer relationer med de unge tidligt i brobygningsforløbet. Mentorerne arbejder målrettet med at:

 • Relationer til uddannelsesstedet: Hjælpe de unge med at føle sig trygge og tilknyttede til deres kommende uddannelsesinstitution.
 • Netværksopbygning: Understøtte opbygningen af relationer mellem de unge, der skal starte på samme uddannelse og/eller på samme uddannelsessted.

Denne tilgang sikrer, at de unge føler sig godt forberedt og støttet, når de tager det næste skridt i deres uddannelsesrejse. Vi gør en ekstra indsats for at skabe et solidt fundament, så overgangen bliver så glidende og positiv som muligt.

Samarbejdet omkring den unge

Way2Go følger op på den unges fremmøde og orienterer, hvis den unge udebliver. Vi sender derudover skriftlige rapporter på progression og målsætning hver 4. uge.

Vejledere og mentorer

Nysgerrig på Way2Go? Kontakt en af vores vejledere eller uddannelsesmentorer.
Placeholder billede
Pia Pode
Milwertz
Udd. Leder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3697
Placeholder billede
Jesper Reimer
Jørgensen
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3275
Placeholder billede
Hanne
Andersen
Underviser
EMAIL
TELEFON +45 2545 3188

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE