Projekter

På TEC gennemfører vi løbende projekter for at afprøve nye tiltag, der kan kvalificere vores uddannelser. Vi deltager i forskellig typer af projekter med forskelligt indhold og med forskellig varighed, men alle med henblik på øget kvalitet for vores elever og kursister.

Projekter

Herunder kan man få mere viden om de konkrete projekters indhold og resultater.
Bygningsmaleruddannelsen: Grønt iværksætteri

Her finder du nogle materialer, som er udviklet til undervisning i bæredygtighed og grønt iværksætteri på bygningsmaleruddannelsen.

Alle materialer er udviklet i et projekt, som TEC har fået støtte til fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. De er frit tilgængeligt for alle.

Materialerne kan ikke nødvendigvis bruges én til én, men bør tilpasses til din skole og jeres ønsker til undervisningens form og indhold.

Vi håber, at materialerne kan gøre jeres arbejde nemmere med at komme i gang. I skal være velkommen til at bruge alt det, I kan.

Oversigt over brug af materialer (PDF)

Idekatalog (PDF)

Materialer:

Modul 1 – grundforløb 2

Modul 2 – 1. hovedforløb

Modul 3 – 2. hovedforløb

Modul 4 – 3. hovedforløb