Godt og levende skolemiljø

Et grafisk element sat ovenpå hero billedet

Hos TEC arbejder vi målrettet for at skabe et levende, innovativt og trygt læringsmiljø. Vi ønsker at give dig de bedste muligheder for at udvikle dig, dine færdigheder og kompetencer. Vores skolemiljø er designet til at støtte dig hele vejen, så du kan nå dine mål og blive den bedste version af dig selv.

Trivsel giver den bedste læring

Hos TEC tror vi på, at et godt lærings- og undervisningsmiljø giver dig de bedste muligheder for at lære og udvikle dig. Når vi taler om skolemiljø, er der mange dele i spil.

Vi arbejder fx for:

  • Elevinddragelse og elevdemokrati: Dine meninger og idéer er vigtige for os.
  • Relationer og tilhørsforhold: Vi fremmer gode relationer mellem elever og lærere.
  • Internationalt udsyn: Vi værdsætter mangfoldighed og forståelse for din omverden.
  • Motion og bevægelse: Fysisk aktivitet er en integreret del af vores dagligdag.
  • Meningsfuld uddannelse: Vi sikrer, at din uddannelse er relevant og givende.
  • Synliggørelse af fremtidsmuligheder: Vi hjælper dig med at se dine karriereveje og fremtidsmuligheder.

Ungemiljøer og fællesskab

Rundt omkring på skolen finder du ungemiljøer, hvor vi har fokus på den fysiske indretning, læring i bevægelse og på at styrke fællesskaberne. Her kan du finde inspirerende omgivelser, der støtter din læring og giver dig mulighed for at være aktiv og social. Vi tror på, at disse miljøer skaber de bedste rammer for både din faglige og personlige udvikling.

Her kan du udvikle dit talent

Hos TEC arbejder vi for at skabe et læringsmiljø, der giver dig de bedste rammer for at udvikle dit talent. Vores undervisningsmiljø bygger på demokrati, ligeværd og frihed til at udfolde sig. Vi tror på, at alle har et talent, og vi er her for at hjælpe dig med at finde og udvikle det, så du kan nå dine mål og drømme.

KONTAKT

TEC

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE