22.03.24 Pressemeddelelse

Elevproduktioner sættes i kulturel kontekst med fondsmidler fra Tietgenfonden

Fra midten af april og frem mod 2026 kommer det til at slå gnister, når elever fra både TEC og Roskilde Tekniske Skole (RTS) folder deres talenter ud på kulturlivets forskellige arenaer.

TEC og RTS har nemlig fået en flot fondsbevilling fra Tietgenfonden til et nytænkende projekt, som vi kalder GNIST. Bag projektet står foreningen ATOPOS, der samarbejder med kulturorganisationer, der har de unge som målgruppe.

Faglig stolt som omdrejnings­punkt

Elevernes faglige stolthed bliver omdrejningspunkt for produktionen af værker, som skal udstilles i en trailer, der skal turnere rundt i landet. Gennem deres uddannelsesforløb producerer eleverne værker, som alle har tværfaglig samskabelse, bæredygtige løsninger på samfundsudfordringer, æstetik og social trivsel til fælles.

"I det her projekt får eleverne mulighed for at arbejde kreativt og tværfagligt, og det, som de lærer gennem samskabelsen og arbejdet med de æstetiske udtryksformer, tror vi både bidrager til vigtig læring og social trivsel. Og så bliver det jo vildt spændende for eleverne at få lov til at udstille deres produktioner som kunstværker på en mobil udstilling, der kommer rundt på fx festivaler, hvor andre unge også kommer," siger Nina Olsen, der er vicedirektør på TEC.

Værkerne udstilles i GNIST-traileren og vil løbende blive skiftet ud, så der hele tiden præsenteres nye udstillinger og løsningsforslag. Fælles for alle værkerne er dog, at de alle viser konkrete bæredygtige løsninger, hvor håndværkere samarbejder innovativt.

Eleverne arbejder på tværs af fag, hvilket skal give dem et stærkere fællesskab og vigtige kompetencer i forhold til at tænke kreativt sammen. Værkerne skal vise, hvordan man i de tekniske håndværksfag arbejder innovativt med løsninger, der bidrager til en grønnere og mere bæredygtig verden.

Lyder det spændende? Det synes vi også!

Flot startskud for eleverne markerer gnistrende opstart

Den 11. april er der "rejsegilde" for GNIST-traileren, som værkerne skal udstilles i. Trappen, som fører op til trailer, har smedelærlinge fra Skoleoplæringscentret på TEC Ballerup udformet, og der vil i den anledning være en festlig fejring for eleverne, for at markere projektet rigtigt skydes i gang.

Den egentlige premiere på GNIST-trailer sker på en af de fineste scener for hyldest af håndværkere: Nemlig ved DM Skills, hvor traileren er at finde de tre dage, hvor danmarksmesterskaberne finder sted. Det sker i Roskilde fra den 18.-20. april. Her vil Tietgenfonden også sætte ord på, hvorfor de har valgt at bevilge fondsmidler til GNIST

GNIST - her, der og allevegne

Når eleverne med tiden får produceret værker under forskellige temaer, kan man opleve dem rundt omkring i landet, hvor GNIST-traileren er at finde - lige fra Botanisk Have, Folkemødet på Bornholm, Nationalmuseet SUMO, Teater Vestvolden, Roskilde Festival, Ungdommens Folkemøde til lysfestival - og mange andre steder.

Elever fra Skoleoplæringscenteret i Ballerup fra smede-, automatik-, finmekaniker- og datauddannelserne var i februar samlet for at brainstorme på de mange muligheder med GNIST-projektet. På billedet ses også de to projektlederne fra ATOPOS Sarah Buhl og Cecilie Marie Høeg. Foto: Smedeinstruktør Andreas Andersen, TEC.

DET STØTTER TIETGENFONDEN

Tietgenfonden uddeler årligt ca. 40 mio. kr. til almennyttige projekter og aktiviteter, der fremmer virkelyst og vækst i dansk erhvervsliv og bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. I perioden 2023-2027 støtter Tietgenfonden initiativer, der virker for kvalitet og stolthed i det private erhvervsliv og håndværksfagene - dvs. erhvervsuddannelser inden for 1) teknologi, byggeri og transport, 2) fødevarer, jordbrug og oplevelser og 3) kontor, handel og forretningsservice.

OM PROJEKT GNIST

  • Projektejer: ATOPOS
  • Projektperiode: 2024-2025
  • Støttet med 2,1 mio. kr.

Spørgsmål til FAGLÆRT?

Vil du have et eksemplar af bogen? Huse udstillingen? Eller i kontakt med en af lærlingene, der medvirker? Så tøv ikke – ring eller skriv os
Mette
Østerdal
Souschef, Kommunikation
EMAIL
TELEFON +45 2545 3484
Maren
Kaadt
Kommunikationschef
EMAIL
TELEFON +45 2545 3242
Placeholder billede
Lærke Cecilie
Lindegård
Pressemedarbejder
EMAIL
TELEFON +45 2545 3457

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE