Individuel kom­petencev­urdering (IKV)

Med en Individuel kompetencevurdering (IKV) kan du få vurderet og anerkendt dine kompetencer. Du får et AMU-bevis på de kompetencer, som svarer til det, du kunne have lært ved at gennemføre AMU-kurser

Få bevis på dine kompetencer

Kompetencevuderingen tager fra 1 til 5 dage. Den er gratis for dig, der er i arbejde, og du kan søge VEU-godtgørelse.

Medarbejder

Som medarbejder/ledig kan du med en individuel kompetencevurdering (IKV) få:

  • AMU-kursusbevis, hvis dine kompetencer stemmer overens med AMU-kursets indhold
  • lagt en plan for din fortsatte uddannelse, som bygger videre på det, du kan

Arbejdsgiver

Som arbejdsgiver kan du med en individuel kompetenevurdering (IKV) til dine medarbejdere:

  • Blive bevidst om dine medarbejderes kompetencer
  • Planlægge relevante efteruddannelsesforløb

Fra ufaglært til faglært

Hvis du eller din medarbejder udover kompetencevurderingen også skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært, kan du kontakte os for at høre mere om jeres muligheder.

Vejledning på erhvervsuddannelserne

Sådan kommer du i gang med IKV

  1. Tilmelding: Du eller din virksomhed skal tilmelde dig på efteruddannelse.dk. Hvis du er ledig, skal du kontakte dit jobcenter.

  2. Indkaldelse: Du bliver indkaldt til Individuel Kompetencevurdering (IKV) på TEC eller evt. på din virksomhed.

  3. Kompetencevurdering: Du bliver kompetencevurderet i forhold til relevante AMU-kurser. Du skal svare på en række faglige spørgsmål, og måske skal du løse praktiske opgaver i et værksted. Kompetencevurderingen udføres altid af en relevant fagperson på TEC.

  4. Tilbagemelding og bevis: Efter vurderingen får du en tilbagemelding på, hvilke kompetencer der kan anerkendes. Du får evt. udstedt AMU-beviser og vejledning i, hvordan du kan komme videre. Kompetencevurderingen kan også resultere i en konkret uddannelsesplan.

KONTAKT

Kursus

Placeholder billede

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE