Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner

LINK
KOPIERET
Dato: 28.10.2024
Indhold

Deltageren kan foretage/kontrollere mekanisk opretning og tilstandsvurdering på automatiske maskinanlæg ved hjælp af elektronisk industrielt måleudstyr ved at:

 • udføre målinger af støj, temperatur og lejestøj
 • udføre målinger af kavitation på hydrauliske pumper
 • foretage lækagesøgning på trykluftanlæg
 • udføre vibrationsmåling på maskiner
 • udføre temperaturmåling
 • foretage inspektion med et endoskop
 • foretage justering af remtræk

Deltageren kan:

 • planlægge opretning på maskiner
 • udføre termografi på el-tavler
 • anvende kontroludstyr til el-udstyr på maskinanlæg, eksempelvis megger, højspændingsisolationstester og ohmmeter
 • planlægge rengøringsbehov og kvalitet, herunder redegøre for samspillet mellem renholdelse og vedligehold
 • beregne/vurdere forbrug af el, vand, varme, trykluft og energi
 • redegøre for ressourcebesparende løsninger
 • vurdere maskinens tilstand ud fra trendkurver
 • opnå forståelse for vedligeholdscertificeringer og vedligeholdsprogrammer med vægt på operatørstyret vedligehold og tabsfaktorer
 • opnå viden om risikoanalysers indvirkning på vedligehold
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til maskinreparatører og øvrige, der er eller har været beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdelsesafdeling og som skal kunne udvælge og anvende udstyr for tilstandsbaseret vedligehold.

Mål

Deltageren kan udvælge og anvende udstyr for tilstandsbaseret vedligehold.

Deltageren kan planlægge laseropretning på maskiner og termografi på el-tavler og kan korrekt udvælge og anvende kontroludstyr til el-udstyr på maskinanlæg, højspændingstester, RLC meter og lavohms ohmmeter.

Deltageren kender til samspillet mellem renhold og vedligehold.

Fag til kurset
Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner
Skolefagkode 44663
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 28.10.2024
Pladser 10 ledige
Slutdato 01.11.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248234466344
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 3.503,75
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE