Teleskoplæsser certifikat med Gafler

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Kompetencer efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve

 • Deltageren kan aflæse lastdiagrammer.

 • Deltageren kan betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder teleskoplæssere med krøjefunktion.

 • Deltageren kan afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt, vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og sikre, at byrden ligger stabilt og er anhugget korrekt, inden der løftes.

 • Deltageren kan vælge egnet palle-/løftetilbehør.

 • Deltageren kan gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for, og tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.

 • Deltageren kan arbejde med sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger, herunder bæredygtig opgaveløsning i funktionsområdet.

Kendskab efter gennemført uddannelse

 • Risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler, mandskabskurv og andre funktionsdele, der kan tilkobles en teleskoplæsser samt risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde.

 • Teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger, herunder de sikkerhedsanordninger, der kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere.

 • Teleskoplæsseres beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben, jordbundsforhold og underlagets bæreevne.

 • Korrekt køreteknik, herunder afpasning af hastighed og brug af forlæns-/baglæns-/krabbekørsel mv.

 • Forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed.

 • Regler for eftersyn og vedligeholdelse af teleskoplæssere, herunder smøring af maskinen, forholdsregler ved lækage af hydraulikolie, brud på slanger og rør mm.

 • Korrekte arbejdsteknikker og brug af anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig medarbejdere der skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner.

Mål

Uddannelsen i brug af teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Der er fokus på funktionalitet, sikkerhed ved brug af teleskoplæsser, betjening og vedligehold samt mijø- og sikkherhedsforhold.

Fag til kurset
Teleskoplæsser - Certifikat
Skolefagkode 48671
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 8 ledige
Slutdato 06.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155804tele014
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 5.156,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE