Skimmel

LINK
KOPIERET
Dato:
Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:

Identifikation og Forebyggelse af Skimmelvækst

 • Forstå biologien bag skimmelsvamps vækstbetingelser, herunder fugt i materialer og omgivelser, temperaturer, næringsstoffer, sporer og mycelium.

Arbejdsmiljø ved Fugt og Skimmelsvamp

 • Vurdere risikoen ved at arbejde i bygninger med fugt og skimmel.
 • Udarbejde en APV (ArbejdsPladsVurdering).
 • Anvende værnemidler korrekt.

Metoder til Prøvetagning

 • Identificere det hygiejniske niveau.
 • Anvende metoder til at bestemme skimmeltypen.
 • Analysere målinger og aflæse prøver.

Metoder til Afrensning

 • Støvsuge med HEPA-filter.
 • Desinficere kemisk, herunder kende aktive stoffer og virkemåder.
 • Kende til mekanisk- og dampafrensning.

Afrensning

 • Udarbejde arbejdsbeskrivelser.
 • Kende metodernes rækkefølge og anvendelighed, herunder fordele og ulemper.
 • Følge normer for arbejdsmiljø.
 • Forebygge sporespredning.
 • Håndtere inficeret affald.
 • Anvende personlige værnemidler korrekt.
Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod personer, der arbejder med skadeservice.

Mål

Deltageren kan identificere og forebygge skimmelvækst, identificere det hygiejniske niveau og kender metoder til afrensning.

KONTAKT

Kursus

Dato:
Pladser
Slutdato
Varighed
Mødetid
Adresse
AMU-nr.
Pris
Pr. person
Pr. person
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE