Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, Kap 1.3

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltagerens Kompetencer efter Gennemført Uddannelse

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:

  • Udføre arbejdet med forberedelser til transport.
  • Af- og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.

Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens regler herom.

Målgruppe

Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Mål

Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Fag til kurset
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Skolefagkode 45259
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 24 ledige
Slutdato 23.08.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804sikud34
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 900,75
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE