Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg

LINK
KOPIERET
Dato: 04.11.2024
Indhold

Deltageren kan fastlægge grænsen mellem den faste installation og installationen på automatiske maskiner og maskinanlæg, herunder overholde bestemmelserne i Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse om "Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner" ("Maskindirektivet") og relevante afledte standarder.

Deltageren kan anvende standarderne omhandlende:

  • DS/EN ISO 14121-1 "Maskinsikkerhed - Risikovurdering"
  • DS/EN 60204-1 "Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner"
  • DS/EN ISO 13849-1:2008/AC 2009 "Maskinsikkerhed - sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer, del 1: generelle principper for konstruktion"
  • DS/EN ISO 13857:2008 "Maskinsikkerhed - sikkerhedsafstande til forhindring af, at hænder, arme, ben og fødder kan nå ind i fareområder"

Deltageren kan frakoble og tilkoble alle energiforsyninger på automatiske maskiner og sikre de områder, der skal repareres, under hensyntagen til gældende bestemmelser for personsikkerhed.

Deltageren kan foretage korrekt beskyttelse mod overbelastning og kortslutning af ledninger og komponenter på automatiske maskiner samt montere tilbehør på maskiner, der forsynes fra et 3-faset net med PE og uden nul-leder i overensstemmelse med gældende standard DS/EN 60 204-1.

Deltageren kan tilslutte og anvende måleinstrumenter til isolationsmåling og kontrollere, at funktionen af berøringsbeskyttelsesudstyret fungerer i henhold til lovgivningen.

Deltageren kan give instruktion til brugeren i maskinbetjening og sikkerhedsbetingelser på automatiske maskiner og anlæg.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte, f. eks automatikteknikere, automatikteknikere i elektrobranchen, industriteknikere og smede eller andre i AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer, der er beskæftiget eller søger beskæftigelse i drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som skal kunne installere, idriftsætte, fejlsøge og fejlrette på automatiske maskiner og anlæg.
Mål
Fastlægge grænsen mellem den faste installation og installationen på automatiske maskiner og maskinanlæg. Anvende Arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse (Maskindirektivet) og relevante afledte standarder. Frakoble og tilkoble alle energiforsyninger på automatiske maskiner, der skal repareres under hensyntagen til gældende bestemmelser for personsikkerhed.
Fag til kurset
Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg
Skolefagkode 47905
Varighed 4 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 04.11.2024
Pladser 1 ledigFå pladser tilbage!
Slutdato 07.11.2024
Varighed 4 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244790545
Pris
Pr. person 832,00
Pr. person 3.377,60
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE