Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

LINK
KOPIERET
Dato: 01.08.2024
Indhold

Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan:

Vurdering og Planlægning

  • Foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt i relation til opgaven, herunder hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.

Sikkerhed og Anvendelse af Materiel

  • Varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen.
  • Sikre, at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, herunder jordbund og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Lovgrundlag og Ansvarsfordeling

  • Have viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører.
  • Vurdere, om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Opfyldelse af Krav

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Mål

Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Fag til kurset
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Skolefagkode 45566
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 01.08.2024
Pladser 9 ledige
Slutdato 01.08.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401318044556631
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 1.004,25
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE