Rengøringslederuddannelse Øst

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan:

  • skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser
  • anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx kunder, patienter, beboere m.v.
  • udvise forståelse for krisereaktioner
  • anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og arbejdssituationer på en respektfuld måde
  • håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde

Forplejning på kurset

Vær opmærksom på, at kursets sidste modul er et eksternatkursus med overnatning. Der opkræves betaling for kursusforplejning.

Prisen på forplejning er 6.090 kr. ekskl. moms.

Beløbet dækker over forplejning til 12 dage (modul 1-4) samt aftenarrangement og overnatning på modul 5.

Kontakt AMU-kursuscenterets konsulenter for yderligere information. Kontaktinformationer findes nederst på siden.

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Fag til kurset
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Skolefagkode 44853
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Skolefagkode 44853
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Skolefagkode 44853
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Sidemandsoplæring
Skolefagkode 40373
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Sidemandsoplæring
Skolefagkode 40373
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Skolefagkode 49389
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Skolefagkode 49389
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Materialekendskab og rengøringskemi
Skolefagkode 49350
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Materialekendskab og rengøringskemi
Skolefagkode 49350
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Materialekendskab og rengøringskemi
Skolefagkode 49350
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Service i rengøringsarbejdet
Skolefagkode 49368
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 10 ledige
Slutdato 21.11.2024
Varighed 12 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC - Gladsaxe
Tobaksvejen
2860 Søborg
AMU-nr. 14740138834LederB
Pris
Pr. person 2.496,00
Pr. person 9.059,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE