Procesanlæg, instrumentering niveau/flow

LINK
KOPIERET
Dato: 07.10.2024
Indhold

Deltageren kan montere, opsætte, parametrere samt udføre kontrol og kalibrering på procesmåleudstyr, der anvendes til måling af niveau og flow i et procesanlæg. Deltageren kan:

  • redegøre og beskrive de principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for måling af niveau og flow
  • udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow
  • udvælge og anvende testudstyr ud fra krav til nøjagtighed og kan herunder vurdere måleresultaterne
  • dokumentere test/kalibreringsresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad samt beregne nøjagtighed og afvigelse på en transmitter
  • overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde med niveau og flow måleudstyr

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • de fysiske principper, der anvendes for de nævnte målinger
  • sporbarhed for måleudstyr, herunder SI-systemet
  • beregninger for måleudstyr, herunder SI-systemet
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatiktekniker, industriteknikere, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage montage og kalibrering af instrumenteringsudstyr på procesanlæg.

Mål

Du lærer teorien omkring principper, egenskaber samt anvendelse af målesystemer, der anvendes for måling af niveau og flow. Du kan udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow.

Du kan udvælge og anvende korrekt testudstyr, herunder kunne vurdere måleresultaterne, samt dokumentere test/kalibreringsresultater.

Fag til kurset
Procesanlæg, instrumentering niveau/flow
Skolefagkode 42874
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 07.10.2024
Pladser 1 ledigFå pladser tilbage!
Slutdato 11.10.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248234287441
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE