Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan foretage montage af og idriftsætte automationskomponenter, der indgår i et procesanlæg. Endvidere kan deltageren fejlfinde på og optimere procesanlægget.

Deltageren vil i praksis kunne:

Montere og idriftsætte de enkelte komponenter:

 • Komponenter der indgår i et procesanlæg
 • Anvende forskellige reguleringsprincipper som feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering
 • Foretage kontrol/kalibrering ved hjælp af transportabelt måle-/kalibreringsudstyr

Fejlfinding og reparation:

 • Fejlfinding og reparation til modulniveau på procesanlæg
 • Vurdere processens stabilitet
 • Optimere PID regulatorens parametre

Sikkerhedsregler:

 • Overholde gældende sikkerhedsregler ved indgriben i en automatisk proces

Udvælge og tilslutte procesmåleudstyr:

 • Anvende udstyr som kalibrator, multimeter, logger og registrerende udstyr
 • Vurdere måleresultaterne

Deltageren kan anvende sin opnåede viden om:

Signalveje for målinger:

 • EMC, spændingsfald og impedans

Procesanlæggets procesegenskaber:

 • Processens regulerbarhed
 • Valg af reguleringsprincipper som feedback, feedforward, kaskade eller forhold

Beregninger i forbindelse med procesanlæg:

 • Beregne tidskonstanter
 • Vælge passende reguleringsprincip
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatiktekniker, industriteknikere, personvognsmekanikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i en virksomheds drifts/vedligeholdelsesafdeling, og som i den forbindelse skal kunne foretage indkøring og indregulering samt justeringer på automatiske procesanlæg.

Mål

Du lærer at montere og idriftsætte komponenter i et procesanlæg, hvor der anvendes forskellige reguleringsprincipper, som fx feedback-, feedforward-, kaskade- eller forholdsregulering. Du lærer endvidere at foretage kontrol/kalibrering af måleudstyr, samt fejlfinde og reparere til modulniveau på procesanlæg. Du lærer hvordan du overholder sikkerhedsregler, ved indgriben i en automatisk proces.

Fag til kurset
Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces
Skolefagkode 41354
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 0 ledigeIngen ledige pladser!
Slutdato 01.11.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08.00-15.25
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244135444
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE