PLC programmering 2-1, Analoge signaler

LINK
KOPIERET
Dato: 02.09.2024
Indhold

Deltageren kan programmere en PLC, hvor der anvendes analoge signaler, anvende de ord- og bitinstruktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling. Montere/idriftsætte analoge følere og transmittere samt fejlfinde til modulniveau på PLC-styrede anlæg med analoge signaler. Det betyder, at deltageren kan:

  • montere og idriftsætte en analog føler/transmitter til en PLC
  • kontrollere og kalibrere en transmitter
  • programmere et PLC-program for analog signalbehandling
  • anvende bit- og ordinstruktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling
  • strukturere program i blokke/subrutiner
  • fejlfinde til modulniveau på anlæg med analoge signaler

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • AD/DA-konvertering og beregning af opløsning
  • EMC-krav for montage af analog in/out
  • talformater
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med PLC styringer hvor der anvendes analog signalbehandling.

Det anbefales man inden kurset har viden om sekventielle PLC styringer.

Denne viden kan opnås igennem uddannelsen PLC programmering 1-3, Sekventiel.

Mål

Deltageren kan programmere en PLC hvor der anvendes analoge signaler, anvende de ord- og bitinstruktioner, der er nødvendige for analog signalbehandling.

Montere/idriftsætte analoge følere og transmittere samt fejlfinde til modulniveau på PLC styrede anlæg med analoge signaler.

Fag til kurset
PLC programmering 2-1, Analoge signaler
Skolefagkode 49878
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 02.09.2024
Pladser 15 ledige
Slutdato 06.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244987836
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE