PLC programmering 1-1, Introduktion

LINK
KOPIERET
Dato: 07.10.2024
Indhold

Deltageren kan programmere en mindre PLC-styring med de logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner. Konvertere mindre nøgleskemaer med serie/parallelkoblinger til et PLC-program samt konvertere mindre logikdiagrammer til et PLC-program. Montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC-styret anlæg og kan dokumentere PLC-programmet i henhold til DS/EN 61131-3. Det betyder, at deltageren kan:

  • programmere en PLC med logiske instruktioner, timer, tæller og flip flop
  • konvertere mindre nøgleskemaer/logikdiagrammer til PLC-program
  • montere en mindre PLC-styring
  • idriftsætte hardware/software for en mindre PLC-styring
  • anvende/ajourføre dokumentation iht. DS/EN 61131-3

Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:

  • anvendelsesområder for en PLC-styring
  • funktion af en PLC med I/O, statusregistre, programmeringssprog og scantid
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikteknikere, industriteknikere og smede eller andre med tilsvarende kvalifikationer der har eller ønsker beskæftigelse i virksomheders drifts-/vedligeholdelsesafdeling, og som skal arbejde med PLC styringer.

Mål

Deltageren kan programmere en mindre PLC styring med de logiske grundkoblinger, timer og tællerfunktioner. Konvertere mindre nøgleskemaer med serie/parallelkoblinger til et PLC program samt konvertere mindre logikdiagrammer til et PLC program.

Montere, idriftsætte og afprøve et mindre PLC styret anlæg og kan dokumentere PLC programmet i henhold til DS/EN 61131-3.

Fag til kurset
PLC programmering 1-1, Introduktion
Skolefagkode 49875
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 07.10.2024
Pladser 11 ledige
Slutdato 11.10.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401248244987541
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 4.159,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE