Opbevaring og forsendelse af farligt gods

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort.

Håndtering af Farligt Gods

  • Identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande
  • Udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger i tilfælde af uheld eller ulykke

Emballering og Dokumentation

  • Emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse
  • Afmærke gods og udfylde transportdokumenter

Overholdelse af Regelsæt

Uddannelsen følger relevante nationale og internationale bestemmelser samt leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt.

Målgruppe

Personer inden for lagerområdet som arbejder med forsendelse af farligt gods

Mål

Du lærer at håndtere, plukke og klargøre farligt gods til forsendelse i henhold til relevante regler og vejledninger.

Fag til kurset
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Skolefagkode 46946
Varighed 5 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 17 ledige
Slutdato 13.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155814opla37
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 3.503,75
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE