Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikringsglas

LINK
KOPIERET
Dato: 02.10.2024
Indhold

Med kendskab til forskellige sikringsdøre, sikringsvinduer og produkter i sikringsglas kan deltageren:

  • Udarbejde hensigtsmæssige løsningsforslag og vejlede om opfyldelse af et givet sikringsniveau for sikring med døre, vinduer og glas.
  • Vælge og montere sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas i forskellige materialer med tilhørende befæstigelsesmetoder og overholde relevante sikringsniveauer, standarder, kvalitetskrav og egenkontrol.
  • Opfylde de sikringsmæssige retningslinjer og forsikringsselskabernes krav om dokumentation i form af en installationserklæring.
  • Afdække kundebehov og vejlede om service og vedligehold.
Målgruppe

Håndværkere, glarmestre og andre, der arbejder med montage af sikringsdøre, sikringsvinduer og sikringsglas.

For at blive certificeret i henhold til Forsikring og Pensions kravspecifikation for Mekanisk sikring skal dette kursus og 48354 Mekanisk indbrudssikring - begge være bestået.

Mål

Deltagerne kan ud fra kendskab til sikringsdøre, sikringsvinduer og produkter med sikringsglas rådgive om og udarbejde hensigtsmæssige løsningsforslag med sikringsglas til opfyldelse af et givet sikringsniveau.

 Deltagerne kan vælge og montere produkter med sikringsglas under hensyn til de givne sikringsniveauer.

Fag til kurset
Montage af sikringsdøre, -vinduer og sikringsglas
Skolefagkode 48286
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 02.10.2024
Pladser 9 ledige
Slutdato 03.10.2024
Varighed 2 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Ballerup AMU
Telegrafvej 9
2750 Ballerup
AMU-nr. 147401388244828601
Pris
Pr. person 416,00
Pr. person 1.813,80
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE