Måling og vurdering af rengøringskvalitet

LINK
KOPIERET
Dato: 02.09.2024
Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren:

I forbindelse med hygiejne i rengøring:

  • vurdere og udføre rengøring ud fra fx Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR)
  • kende smitteveje og smittekæden

I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne:

  • arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler
  • kontrollere risikopunkter

I forbindelse med hygiejniske retningslinjer:

  • planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder rengøringsmetoder og desinfektion
  • udføre kontrol i forhold til fx NIR
  • udføre korrekt håndhygiejne

I forbindelse med hygiejnestandard:

  • arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451
  • planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451
  • udføre kontrol i forhold til fx DS 2451
Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Mål

Deltageren kan planlægge og udføre sit arbejde ud fra viden om hygiejnestandarder og ud fra viden om metoder, smitteveje, smittekæder, risikopunkter og desinfektion.

Deltageren kan i forbindelse med måling og vurdering udføre kontrol i forhold til fx NIR og DS 2451.

Fag til kurset
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Skolefagkode 49360
Varighed 4 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 02.09.2024
Pladser 25 ledige
Slutdato 05.09.2024
Varighed 4 Dage
Mødetid 08.00-15.24
Adresse TEC - Gladsaxe
Tobaksvejen
2860 Søborg
AMU-nr. 14740138834målre3
Pris
Pr. person 832,00
Pr. person 2.853,00
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE