Lufthavnens it-systemer, ajour

LINK
KOPIERET
Dato: 05.08.2024
Indhold

Efter gennemført uddannelse kan deltageren:

  • aflæse, registrere og rapportere data fra it-baserede service- og styresystemer ud fra sit opdaterede kendskab til systemernes nye funktionaliteter og øvrige programopdateringer, herunder opbygning og struktur
  • anvende såvel lufthavnens servicesystemer som branchespecifikke regionale, nationale og internationale informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer i relation til jobfunktionen, fx i forbindelse med aflæsning, registrering og rapportering af data for bagage og passagerer, vægt/balance, trafikinformationer og vejrdata
  • fortsat anvende de relevante systemer til almindeligt forekommende arbejdsopgaver og forstå betydningen af at aflæse, registrere og rapportere korrekte data
  • fortsat indgå i samarbejdet om vedligeholdelse af de relevante it-systemer ud fra et brugersyn og under hensyntagen til myndighedernes og kundernes krav til sikkerhed og service
Målgruppe

Faglærte og ufaglærte medarbejdere, der udfører opgaver i forbindelse med logistik-, service- og forsyningsfunktioner i en lufthavn.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan deltageren aflæse, registrere og rapportere data fra it baserede service og styresystemer ud fra sit opdaterede kendskab til systemernes nye funktionalitet og øvrige programopdateringer herunder opbygning og struktur.

Uddannelsen omfatter brug af lufthavnens services-, informations-, planlægnings- og sikkerhedssystemer

Fag til kurset
Lufthavnenes it-systemer, ajour
Skolefagkode 47858
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 05.08.2024
Pladser 6 ledige
Slutdato 05.08.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 09:00-15:30
Adresse Ekstern afholdelse
Københavns Lufthavn
2770 Kastrup
AMU-nr. 147401558244785810
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 1.095,45
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE