Installation og service af lavspændingstavler

LINK
KOPIERET
Dato: 07.10.2024
Indhold

Efter kurset kan deltageren installere og servicere en eltavle.

Det betyder:

  • Deltageren har grundlæggende viden om og forståelse af eltavlers opbygning samt kendskab til gældende love, normer og standarder samt opmærkning af tavler.

  • Deltageren har viden om tavlebeskyttelse, fx jording, transientbeskyttelse (SPD), fejlstrømsafbryder (RCD), sikringer og maksimalafbrydere.

  • Deltageren monterer og installerer eltavler, herunder kabelføringer inde i tavlen.

  • Deltageren foretager risikovurdering og sikrer egen og andres sikkerhed, fx ved at tage hensyn til aktuelt kortslutningsniveau i forhold til fx transformerplacering eller andre forhold.

  • Deltageren udfører service på eltavler og gennemfører fejlfinding af eksempelvis dårlige forbindelser og varmeproblemer for komponenter.

  • Deltageren anvender relevante måleinstrumenter til at foretage målinger af strøm og spænding.

  • Deltageren kvalitetssikrer og dokumenterer eget arbejde.

Målgruppe

Elektrikere eller andre med tilsvarende uddannelse, der arbejder med installation og service af eltavler

Mål

Efter kurset kan deltageren montere og installere eltavler, herunder kabelføringer inde i tavlen.

Deltageren kan udføre service på eltavler og gennemføre fejlfinding af eksempelvis dårlige forbindelser og varmeproblemer for komponenter.

Fag til kurset
Installation og service af lavspændingstavler
Skolefagkode 49646
Varighed 3 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 07.10.2024
Pladser 3 ledigeFå pladser tilbage!
Slutdato 09.10.2024
Varighed 3 Dage
Mødetid 08:00-15:24
Adresse TEC Frederiksberg
Stæhr Johansens Vej 7
2000 Frederiksberg
AMU-nr. 147401318044964641
Pris
Pr. person 624,00
Pr. person 2.595,70
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE