Højvoltstekniker

LINK
KOPIERET
Dato:
Indhold

På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne og hybride køretøjer.

Dette betyder, at deltageren kan:

Arbejdsopgaver på Elektriske Systemer

  • Selvstændigt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske systemer
  • Vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejde på elektriske systemer

Sikkerhedsværktøjer og Personlige Værnemidler

  • Anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt i henhold til gældende standarder (EN60900)

Førstehjælp

  • Opnå et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne og hybride køretøjer

Teknisk Indsigt

  • Opnå grundlæggende indsigt i den principielle opbygning af eldrevne og hybride køretøjer
Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af køretøjer.

Mål

Deltageren kan tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer samt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/ spændingsførende elektriske systemer og kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, anvende, og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt.

KONTAKT

Kursus

Dato:
Pladser
Slutdato
Varighed
Mødetid
Adresse
AMU-nr.
Pris
Pr. person
Pr. person
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE