Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Uddannelsens Indhold

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for, at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold til nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Deltageren kan:

  • Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
  • Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om, hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes.
  • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
  • Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper.
  • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
  • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere.

 

Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Mål

Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne) og en selvkørende gaffelstabler med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Fag til kurset
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode 47592
Varighed 7 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 11 ledige
Slutdato 05.08.2024
Varighed 7 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155804truk068
Pris
Pr. person 1.456,00
Pr. person 6.751,95
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE