Gaffelstabler A, fjernundervisning + weekend

LINK
KOPIERET
Dato: 29.07.2024
Indhold

Deltageren kan efter endt uddannelse føre og betjene minimum fire forskellige typer selvkørende gaffelstablere med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav.

Deltageren kan:

  • Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling – herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer.
  • Udføre de eftersyn, som gaffelstablerføreren er ansvarlig for, og har ligeledes viden om, hvor ofte gaffelstableren skal efterses og vedligeholdes.
  • Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffelstabler i forhold til at opnå kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes.
  • Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffelstablere, herunder gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige maskintyper.
  • Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes.
  • Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffelstablere.

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold til nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Målgruppe

Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en tilfredsstillende lægeattest (Sundhedsstyrelsens blanket til helbredsmæssige oplysninger ved udstedelse af kørekort).

Mål

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene selvkørende gaffelstablere samt foretage daglig vedligeholdelse af gaffelstablere.

Fag til kurset
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Skolefagkode 47593
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
Gaffelstabler certifikatkursus A, 5 dage
Skolefagkode 47593
Varighed 3 dage
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 29.07.2024
Pladser 11 ledige
Slutdato 04.08.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 08:00-18:00
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155804stabON1
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 5.040,75
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE