EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlig

LINK
KOPIERET
Dato: 25.11.2024
Indhold

Efter endt uddannelse:

 • Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
 • Har deltageren kendskab til, at lærestedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.
 • Har deltageren kendskab til lærestedets lovpligtige opgaver vedrørende udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring om oplæring for eleven/lærlingen.
 • Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærestedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
 • Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring om oplæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.
 • Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • Har kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.
Målgruppe

Den uddannelsesansvarlige i lærestedet.

Mål

Den uddannelsesansvarlige i et lærested har det overordnede ansvar for elevens/lærlingens oplæringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlige skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver, den uddannelsesansvarlige skal varetage, herunder bl.a.:

 • Udarbejdelse og justeringer af elevens/lærlingens uddannelsesplan
 • Samarbejdet med skolen
 • Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens/lærlingens og virksomhedens samarbejde gennemføres
 • Sikre at erklæring om oplæring/logbog udfyldes og underskrives
 • Planlægge hvem der er elevens/lærlingens oplærer/læresvend i oplæringsforløbet
 • Information om løn og ansættelsesforhold
 • Ansøgning om specialpædagogisk støtte, hvis eleven/lærlingen har behov for det
Fag til kurset
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
Skolefagkode 49995
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 25.11.2024
Pladser 18 ledige
Slutdato 25.11.2024
Varighed 1 Dag
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740155814uddans9
Pris
Pr. person 208,00
Pr. person 900,75
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE