EU Efteruddannelse renovation incl Manøvrekursus

LINK
KOPIERET
Vælg dato:
Indhold

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere og transportere forskellige typer af affald.

Deltageren vil i praksis kunne anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området, som omfatter:

Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol:

 • Køretøj
 • Containere
 • Flakkøretøjers wire- og kroghejs
 • Komprimatorer
 • Mekanisk og hydraulisk udstyr

Typebestemmelse af affald:

 • Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer
 • Transportregler
 • Sikkerhedsforanstaltninger ved indsamling

Vejledning af kunder/borgere:

 • Sortering og behandling af husstandsaffald
 • Hvordan mængden af miljøbelastende stoffer kan nedbringe

Indsamling og håndtering af farligt affald:

 • Olie- og kemikalieaffald
 • Andet farligt affald

Kontrol af planlagt kørsel:

 • Lovlighed og forsvarlighed
 • Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier

Tur- og ruteplanlægning:

 • Brug af GPS og stemmestyring m.v.

Affaldshåndtering:

 • Planlægning, indsamling, sortering, behandling og opsortering i fraktioner

Ergonomi:

 • Forebyggelse af skader i muskler og led
 • Håndtering af tunge eller hyppige løft

Lastsikring:

 • Forskellige typer af affald
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt

Arbejdsmiljø:

 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser
 • Brug af personlige værne-/hjælpemidler

Ajourføring af færdselsregler:

 • Særlig betydning for området

Kundeservice og konflikthåndtering

 

Uddannelsens Rammer

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af affald og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis.

Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Mål

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som renovationschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Fag til kurset
Ajourføring for renovationschauffører
Skolefagkode 48625
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode 48660
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
Forebyggelse af uheld for erhvervschauffører
Skolefagkode 49741
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Vælg dato:
Pladser 22 ledige
Slutdato 16.08.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804eugds33
Pris
Pr. person 1.040,00
Pr. person 6.761,50
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE