EU Efteruddannelse renovation incl Køreteknik

LINK
KOPIERET
Dato: 09.09.2024
Indhold

Efter endt uddannelse kan deltageren, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere og transportere forskellige typer af affald. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området, der vedrører:

Drifts- og Færdselssikkerhed

 • Drifts- og færdselssikkerhedsmæssig kontrol af køretøj, containere, flakkøretøjers wire- og kroghejs, komprimatorer, mekanisk og hydraulisk udstyr

Affaldshåndtering

 • Typebestemmelse af affald
 • Miljømæssigt korrekt håndtering af affaldet i henhold til bortskaffelsessystemer, transportregler og sikkerhedsforanstaltninger ved indsamling
 • Vejledning af kunder/borgere om sortering og behandling af husstandsaffald samt nedbringelse af miljøbelastende stoffer
 • Indsamling og håndtering af olie- og kemikalieaffald samt andet farligt affald

Transport og Planlægning

 • Kontrol af om en planlagt kørsel er lovlig og forsvarlig
 • Sikkerhedsbestemmelser ved aflæsningsforhold på forbrændingsanlæg, miljødepoter og øvrige deponier
 • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS-stemmestyring m.v.
 • Planlægning, indsamling, sortering, behandling og opsortering i fraktioner

Ergonomi

 • Forebyggelse af skader i muskler og led
 • Håndtering af tunge eller hyppige løft

Lastsikring

 • Lastsikring af forskellige typer affald
 • Tilladt akseltryk og tilladt totalvægt

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler

Færdselsregler

 • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området

Kundeservice og Konflikthåndtering

 • Kundeservice og konflikthåndtering

Uddannelsesindhold

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer, der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for transport af forskellige typer af affald og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis.

Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Mål

Deltageren kan, på baggrund af den samlede lovpligtige efteruddannelse, indeholdende denne ajourføring med nyeste regler, retningslinjer og standarder, udføre arbejdet som renovationschauffør jf. bestemmelser om lovpligtig efteruddannelse for erhvervschauffører.

Fag til kurset
Ajourføring for renovationschauffører
Skolefagkode 48625
Varighed 2 dage
Timer pr. dag 7,4
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode 48660
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring
Skolefagkode 48466
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del
Skolefagkode 48660
Varighed 1 dag
Timer pr. dag 7,4
KONTAKT

Kursus

Dato: 09.09.2024
Pladser 22 ledige
Slutdato 13.09.2024
Varighed 5 Dage
Mødetid 07:45-15:10
Adresse TEC Hvidovre
Stamholmen 201-215
2650 Hvidovre
AMU-nr. 14740154804eugds37
Pris
Pr. person 833,00
Pr. person 5.310,80
Også for deltagere udenfor AMU-målgruppen

SCAN QR KODEN FOR AT FÅ LINK TIL DENNE SIDE